ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การรถไฟฯ จับมือ สจล. จัดแพทย์เคลื่อนที่ Doctor Train ลงพื้นที่โคราช ตรวจสุขภาพ ฟรี

การรถไฟฯ จับมือ สจล. จัดแพทย์เคลื่อนที่ Doctor Train ลงพื้นที่โคราช ตรวจสุขภาพ ฟรี Thumb HealthServ.net
การรถไฟฯ จับมือ สจล. จัดแพทย์เคลื่อนที่ Doctor Train ลงพื้นที่โคราช ตรวจสุขภาพ ฟรี ThumbMobile HealthServ.net

การรถไฟฯ จับมือ สจล. ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train ครั้งที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา ระดมอาจารย์แพทย์ระดับแนวหน้า ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างการรถไฟฯ และครอบครัวฟรี

 
30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการ Doctor Train ครั้งที่ 3 ที่สถานีนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการรถไฟฯ และคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรค แก่พี่น้องประชาชน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างการรถไฟฯ และครอบครัวฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน

 
การรถไฟฯ จับมือ สจล. จัดแพทย์เคลื่อนที่ Doctor Train ลงพื้นที่โคราช ตรวจสุขภาพ ฟรี HealthServ
 
นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์  หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ หรือ Doctor Train  ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่การรถไฟฯ จัดขึ้นตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีนโยบายมุ่งเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่พนักงาน ครอบครัวคนรถไฟ และประชาชนทั่วไป โดยได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ในการนำศักยภาพของแต่ละฝ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการให้บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และคลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ทางรถไฟ


 
ทั้งนี้ ได้มีการระดมทีมอาจารย์แพทย์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาร่วมให้บริการออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่มาให้บริการถึงพื้นที่


 
นายเอกรัชกล่าวว่า สำหรับโครงการ Doctor Train ที่จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา ครั้งแรกที่จังหวัดชุมพร และครั้งที่ 2 ที่จังหวัดลำปาง โดยการรถไฟฯ และ สจล.ได้นำทีมแพทย์มาให้บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค ได้แก่ การตรวจโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ตรวจอัลตราซาวนด์หัวใจ (ECHO) ตรวจคัดกรองจอประสาทตา โรคอายุรกรรม ตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น โรคปอด ภูมิแพ้ เบาหวาน ความดัน รวมถึง ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างการรถไฟฯ และครอบครัว ในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมใช้บริการตรวจสุขภาพมากกว่า 300 คน และภายหลังจากเข้ารับบริการตรวจแล้ว หากพบอาการเจ็บป่วย คณะแพทย์จะส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่มีความร่วมมือเพื่อทำการรักษาต่อทันที พร้อมทั้งมีระบบการติดตามอาการโดยพัฒนา chatbot เพื่อเฝ้าติดตามอาการผ่านทางทีมแพทย์ที่มีความชำนาญอย่างต่อเนื่อง และหลังจากนี้ การรถไฟฯ และ สจล. มีแผนจะออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังภูมิภาคอื่นต่อไปอีกด้วย

 
ท้ายนี้ การรถไฟฯ ขอส่งมอบความห่วงใย และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และครอบครัว ให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการรักษา และดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด