Home : ความรู้สุขภาพ

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขไทย พบว่าอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมในสตรีไทยเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ จากเดิมที่เป็นมะเร็งอันดับที่2 รองจากมะเร็งปากมดลูก
Date: 11/06/2563 View: 672

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขไทย พบว่าอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมในสตรีไทยเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ จากเดิมที่เป็นมะเร็งอันดับที่2 รองจากมะเร็งปากมดลูก ในระยะหลังพบว่าอุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมเปลี่ยนเป็นอันดับที่1 เพื่อให้สามารถตรวจหา และรักษามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงแนะนำดังนี้

คำแนะนำสำหรับการตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านมจากสมาคมมะเร็ง สหรัฐอเมริกา

1.การเอกซเรย์เต้านม (แมมโมแกรม) และอัลตราซาวด์ ทั้งสองข้าง เริ่มตรวจเมื่ออายุ 40 ปี ทุกปี เริ่มก่อนอายุ40ปี และถี่กว่าปีละครั้ง เมื่อมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ มีประวัติครอบครัว หรือตรวจพบยีนส์มะเร็งเต้านม หรือตนเองเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน

2. การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เริ่มตรวจตั้งแต่อายุ20ปี วัยที่ยังไม่หมดประจำเดือนให้ตรวจทุกเดือนโดยตรวจหลังประจำเดือนมาแล้ว 5-7 วัน วัยหลังหมดประจำเดือนให้ตรวจในวันเดียวกันของทุกเดือน

3. การตรวจเต้านมโดยแพทย์ อายุ20-40ปี ตรวจทุก 3 ปี ถ้ามีประวัติครอบครัวให้ตรวจทุกปี อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 40 ให้ตรวจทุกปี

การตรวจเต้านมด้วยตนเองนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากสามารถทำให้ค้นพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และอาจทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมดีขึ้น ยังพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมักพบมะเร็งเต้านมได้ด้วยตนเอง (ประมาณร้อยละ48) ดังนั้นสตรีควรตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนดังนี้

A.การดู

ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือยืนอยู่หน้ากระจก แล้วส่องดูเต้านม สิ่งผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ มีดังนี้

- เต้านมทั้งสองมีลักษณะ ทั้งขนาดและรูปร่างแตกต่างกันอย่างชัดเจน

- มีรอยบุ๋มที่ผิวหนัง

- มีรอยดึงรั้งที่หัวนม

ให้ดูซ้ำในท่ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะ ท้าวสะเอว ก้มตัวมาข้างหน้า แล้วเอนตัวไปข้างหลัง หลังจากนั้นให้บีบรีดจากลานนมไปยังหัวนมหลายๆด้าน หากพบว่ามีของเหลวออกมาจากหัวนมให้รีบมาพบแพทย์

B. การคลำเต้านม และใต้รักแร้

ให้คลำทั้งสอง 2 ท่า คือ ในท่านั่งหรือยืนก็ได้ 1 ท่า และท่านอนอีก 1ท่า การคลำเต้านมในท่านั่งหรือยืน เพื่อความสะดวกให้ตรวจขณะอาบน้ำ โดยถูสบู่เป็นฟองเล็กน้อยให้ทั่วหน้าอก เนื่องจากน้ำและสบู่จะช่วยให้คลำได้ดีขึ้น

B.1 การคลำในท่านั่งหรือยืน

ยกแขนข้างเอวกันกับเต้านมที่จะตรวจขึ้นเหนือศีรษะ ใช้ตัวนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางของมือตรงกันข้ามกับเต้านมที่ตรวจ คลำทั้งเบา ปานกลาง และลึก ให้ทั่วเต้านม โดยด้านบนจรดใต้กระดูกไห ปลาร้า ด้านล่างจรดรอยพับใต้นม ด้านในจรดกลางหน้าอก ส่วนด้านนอกจรดที่บริเวณสีข้าง

วิธีการคลำให้ทั่วเต้านม มีหลายวิธี จะขอกล่าวถึงวิธีการตรวจด้วยวิธีวนเป็นวง คือ เริ่มตรวจจากด้านนอกสุดของเต้านม ค่อยๆวนแบบก้นหอยเข้าหาด้านในทีละน้อยให้ทั่วเต้านมจนถึงหัวนม หรทอวนออกจากหัวนมก็ได้ ถ้าหากท่านมีเต้านมที่ใหญ่และคล้อย ให้ใช้มือข้างเดียวกับเต้านมพยุงไว้ใต้เต้านมขณะตรวจ

B.2 การคลำในท่านอน

ให้นอนราบลง วางหมอนใบเล็กไว้กลางหลัง ทาโลชั่นเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ตรวจได้ง่ายขึ้น ส่วนวิธีการตรวจนั้นเช่นเดียวกับการคลำในท่านั่งหรือท่ายืน

B.3 การคลำรักแร้

คลำรักแร้เพื่อคลำส่วนหางของเต้านม และต่อมน้ำเหลือง โดยสอดนิ้วมือทั้งสามเข้าในรักแร้ด้านตรงข้าม ในขณะที่ลดแขนข้างนั้นลงเพื่อให้คลำได้ลึกขึ้น

ในกรณีที่ท่านคลำพบก้อนหรือเนื้อแข็งๆ ที่เต้านมหรือรักแร้ให้มาพบแพทย์

ท่านจะเห็นว่าการตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองนั้นไม่ได้ยุ่งยาก และไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่มีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพสตรีเพื่อจะได้รับการรักษามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นลดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วย

                                                                                                                                              

 

 


แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com