× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

"ศูนย์เต้านม" บำรุงราษฎร์ สู่ระดับการแพทย์ขั้นสูง ตอบทุกปัญหาเต้านมทั้งหญิงและชาย

"ศูนย์เต้านม" บำรุงราษฎร์ สู่ระดับการแพทย์ขั้นสูง ตอบทุกปัญหาเต้านมทั้งหญิงและชาย
"ศูนย์เต้านม" บำรุงราษฎร์ สู่ระดับการแพทย์ขั้นสูง ตอบทุกปัญหาเต้านมทั้งหญิงและชาย

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุว่าในปี 2563 มีผู้หญิง 2.3 ล้านคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม 684,996 คนทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทย ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานว่ามีผู้เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในปี 2563 อยู่ที่ 39.8% สูงเป็นอันดับแรกของเพศหญิง ส่วนใหญ่จะมีอายุ 45-55 ปี ซึ่งอาการของโรค ส่วนใหญ่จะตรวจพบอยู่ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ตามลำดับ

 
รศ.นพ. วิชัย วาสนสิริ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์เต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึงความสำคัญที่ต้องใส่ใจและเข้าใจโรคมะเร็งเต้านมว่า  "จากสถิติต่างๆ จะเห็นได้ว่า เรายังคงต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากหากตรวจพบในระยะเริ่มต้น ก็มีโอกาสรักษาหายและอัตราการรอดชีวิตสูง"

 

สาเหตุและหลายปัจจัยเสี่ยง

รศ.นพ. วิชัย วาสนสิริ ให้ข้อมูลถึงสาเหตุของความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมว่า  มีหลายสาเหตุและปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง ได้แก่
 • เมื่อมีอายุมากขึ้น ในวัย 40 ปีขึ้นไป
 • พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสัตว์สูงและสัตว์เนื้อแดง
 • การใช้ชีวิตประจำวันที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ทั้งโรคอ้วน สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • ระยะเวลาที่ร่างกายสัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจน คือในผู้หญิงที่เริ่มมีรอบเดือนก่อนอายุ 12 ปี หรือหมดประจำเดือนหลังอายุ 55 ปี
 • รับประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน
 • ผู้ที่เคยได้รับรังสีบริเวณหน้าอกบ่อยๆ
 • มารดาที่มีบุตรคนแรกหลังอายุได้ 35 ปี
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ โดยเฉพาะญาติสายตรง เช่น แม่ หรือพี่น้อง มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมก่อนอายุ 40 ปี ก็ยิ่งมีแนวโน้มเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้น
 • รวมถึงการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 หรือ BRCA2 ก็มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม


ซึ่งปัจจุบัน รพ.บำรุงราษฎร์ มีบริการตรวจการกลายพันธุ์ของยีนได้
 
 
"ศูนย์เต้านม" บำรุงราษฎร์ สู่ระดับการแพทย์ขั้นสูง ตอบทุกปัญหาเต้านมทั้งหญิงและชาย
 

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ล่าสุดในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้เปิด "ศูนย์เต้านม" โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ (Center of Excellence) ที่พร้อมให้บริการในทุกมิติ ทั้งการดูแลรักษาอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหาของเต้านมในเพศหญิงและเพศชาย


ศักยภาพของศูนย์เต้านมแห่งใหม่นี้ ครอบคลุมด้าน ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญการและประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคทางเต้านมโดยเฉพาะ ครอบคลุมทุกการรักษา อาทิ
 • การผ่าตัดแบบสงวนเต้า
 • การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล (Sentinel lymph node biopsy)
 • การใช้ไอโซโทปรังสี (Radio isotope)
 • การใช้สารเรืองแสงเพื่อดูตำแหน่งของก้อนเนื้อ (ICG: Indocyanine green)
 • กำจัดเนื้องอกในเต้านมชนิดไม่ร้ายแรงด้วยความเย็นจัด (Ice cure) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา


ด้วยเทคนิควิธีและเทคโนโลยีที่พร้อมและหลากหลาย เหล่านี้ เพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือ การต้องช่วยให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษา ด้วยความรู้ความชำนาญของบุคลากร เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการบริการที่รวดเร็วไร้รอยต่อโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 
 
 
 
"ศูนย์เต้านม" บำรุงราษฎร์ สู่ระดับการแพทย์ขั้นสูง ตอบทุกปัญหาเต้านมทั้งหญิงและชาย


หัวใจสำคัญของการรักษา

 การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญของโรคมะเร็งเต้านม เพราะจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยเบื้องต้นสามารถตรวจคัดกรองได้หลายวิธี คือ

1. การคลำเต้านมด้วยตนเอง (BSE, Breast Self-Examination)
2. การตรวจด้วยวิธีแมมโมแกรม (Mammogram)
3. การตรวจอัลตราซาวด์เต้านม สำหรับผู้หญิงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจแมมโมแกรมทุก 1-2 ปี 
4. การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging: MRI) วิธีนี้จะใช้ในกรณีที่ผลของแมมโมแกรมตรวจพบความผิดปกติ และต้องการตรวจหาเพื่อให้แน่ชัดยิ่งขึ้น


ปัจจุบันบำรุงราษฎร์ ได้มีการนำเทคโนโลยี AI Lunit มาใช้ร่วมกับการทำ Mammogram ช่วยให้รังสีแพทย์และแพทย์ผู้รักษา อ่านข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น และช่วยให้การวางแผนการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
รศ.นพ. วิชัย วาสนสิริ กล่าวปิดท้ายว่า "ปัจจุบัน ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมอยู่หลายประการ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโรคมะเร็งเต้านมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นกับผู้ชายได้ ซึ่งมีโอกาสพบได้น้อยกว่า 1% โดยจะมีสาเหตุและอาการของโรคคล้ายกับมะเร็งเต้านมในผู้หญิง นอกจากนี้ ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเสี่ยงเท่าๆ กันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าอก สำหรับเครื่องดื่ม เช่น นมถั่วเหลือง น้ำเต้าหู้ น้ำมันมะพร้าว ไม่ได้เพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านม ถึงแม้จะมีส่วนประกอบบางอย่างที่คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงก็ตาม รวมถึงการทำแมมโมแกรมก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการมะเร็งเต้านมเช่นกัน เพราะด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงมีการใช้ปริมาณรังสีที่ค่อนข้างน้อย" 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เต้านม
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 16 อาคาร A (คลินิก)
หรือโทร. 02-011 3694 หรือโทร. 1378
"ศูนย์เต้านม" บำรุงราษฎร์ สู่ระดับการแพทย์ขั้นสูง ตอบทุกปัญหาเต้านมทั้งหญิงและชาย
"ศูนย์เต้านม" บำรุงราษฎร์ สู่ระดับการแพทย์ขั้นสูง ตอบทุกปัญหาเต้านมทั้งหญิงและชาย
"ศูนย์เต้านม" บำรุงราษฎร์ สู่ระดับการแพทย์ขั้นสูง ตอบทุกปัญหาเต้านมทั้งหญิงและชาย

เรื่องจริงของมะเร็งเต้านมที่เข้าใจกันผิด

ปัจจุบันยังพบว่ามีหลายประเด็นเรื่องมะเร็งเต้านม ที่ยังเข้าใจกันผิดกันอยู่
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)