Home : ข่าว COVID-19

Info+QR code รวมช่องทางหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน

ข้อมูลครบมาก จัดทำโดย ชมรมอัสสัมชัญอาสาพัฒนา - อาสาจะทำ
Date: 13/07/2564 View: 357
Info+QR code รวมช่องทางหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
รวมช่องทางหาเตียงและรถพยาบาลสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ของทั้งภาครัฐและเอกชน

"พวกเราพยายามทำข้อมูลให้ง่ายที่สุด โดยสามารถแสกน QR CODE หรือกดลิงค์เข้าไปได้เลย  หวังว่าจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือผู้คน ในสภาวะวิกฤตแบบนี้ได้บ้างครับ"
 
 
Info+QR code รวมช่องทางหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน optional image:60edae30ee9b9 size:800x789
 
Info+QR code รวมช่องทางหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน optional image:60edae3c1aa11 size:800x781
 
Info+QR code รวมช่องทางหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน optional image:60edae45e5107 size:800x797
 
Info+QR code รวมช่องทางหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน optional image:60edaed89579e size:800x789
 
Info+QR code รวมช่องทางหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน optional image:60edae50a95af size:800x787
 
Info+QR code รวมช่องทางหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน optional image:60edae58cd48b size:800x789
 
Info+QR code รวมช่องทางหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน optional image:60edae67addef size:800x792
 
Info+QR code รวมช่องทางหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งรัฐและเอกชน optional image:60edae6dcbef3 size:800x789
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

รพ.ลาดกระบัง กรุงเทพมหาน
บริการ Telemedicine เจาะเลือดที่บ้าน (Mobile lab) ...
 
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น
ผ่าตัด ต้อกระจก ข้าราชการไทยและครอบครัว...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com