ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลน่าน

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลน่าน HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลน่าน อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลน่าน ThumbMobile HealthServ.net
โรงพยาบาลเชียงกลาง 
563 ม.5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทร.0 5479 7111
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
ม.1 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติจ.น่าน
 
โรงพยาบาลท่าวังผา 
84 ม.6 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 
โรงพยาบาลทุ่งช้าง 
1 ม.2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทร.0 5479 5100
 
โรงพยาบาลนาน้อย 
110 ม.6 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน โทร.0 5478 9089
 
โรงพยาบาลนาหมื่น 
78 ม.14 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทร.0 5478 7013
 
โรงพยาบาลบ่อเกลือ 
188 ม.3 ต.บ่อเกลือใต้อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทร.0 5477 0866
 
โรงพยาบาลบ้านหลวง 
102 ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทร.0 5476 1060
 
โรงพยาบาลแม่จริม 
218 ม.4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน โทร.0 5476 9036
 
โรงพยาบาลภูเพียง ต.ม่วงตี๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน โทร.08 9700 6073
 
โรงพยาบาลเวียงสา 131 ม.11 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โทร.0 5475 2012
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
70 ม.6 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทร.0 5479 1104
 
โรงพยาบาลสองแคว 
99 ม.2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
 
โรงพยาบาลสันติสุข 
205 ม.4 ต.ดู่พงษ์อ.สันติสุข จ.น่าน โทร.0 5476 7045
 
 
เทศบาลเมืองน่าน
ศูนย์ทันตสุขภาพจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว 
ม.2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี 
ม.2 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด