ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลลำปาง

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลลำปาง Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลลำปาง ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลลำปาง เพิ่มบริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-20.30 น. ยื่นทำบัตร ห้องทะเบียน ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ติดต่อสอบถาม 054-237400 ต่อ 1104 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลลำปาง HealthServ
 ค่าธรรมเนียมการตรวจรักษา 300 บาท/ครั้ง (เบิกไม่ได้)
ยื่นบัตรประชาชน ห้องทะเบียน ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี
 
ติดต่อสอบถาม สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมาย ทุกวันราชการ
โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 8251 (เวลา 13.00 – 16.00 น.)
ต่อ 1104 (เวลา 16.00 – 20.00 น.)
 
 ตารางแพทย์ออกตรวจ
 
จันทร์
คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติซึ่ม (พญ.อัมพร ปิติภากร)
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (นพ.ธาตรี วีรัศวิน)
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (พญ.ปองขวัญ พิละกันทา)
*มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเบิกไม่ได้ สอบถามก่อนได้ที่ คุณวราภรณ์ 054-237400 ต่อ 7107*
คลินิกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง (นพ.ประกาศิต คูสุวรรณ)
คลินิกศัลยกรรมทรวงอกหัวใจและหลอดเลือด (นพ.ณัฐพล อารยวุฒิกุล)
*ณ ห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจชั้น 3 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี*
 
อังคาร
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด (พญ.ณัฐญ์ระวี บุรีคำ)
คลินิกอายุรกรรมมะเร็งวิทยา (นพ.กิจจาคมม์ ธนาสมบูรณ์สุข)
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (นพ.สายันต์ สุเมธวานิชย์)
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (นพ.ถวัลย์ จุฑาศิลปารัตน์)
คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด (พญ.ปองกานต์ ทัศการ)
คลินิกจิตเวช (นพ.รักสกุล เมฆกุลวิโรจน์)
 
พุธ
คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด (พญ.พิริยาภรณ์ เอี่ยมสาย)
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (นพ.ธาตรี วีรัศวิน)
คลินิกจิตเวช (พญ.วีรยา สันวรรณ)
คลินิกศัลยกรรมโรคตับ ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน (นพ.บรรณ วิทยชำนาญกุล)
คลินิกเวชปฏิบัติ (นพ.ทิชากร ติ๊บศรี)
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (นพ.ธีรกร แซ่โง้ว)
 
พฤหัสบดี
คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติซึ่ม (พญ.อัมพร ปิติภากร)
คลินิกอายุรกรรมโรคไต (นพ.ธนวัฒน์ วงศ์ชัยอุดมโชค)
คลินิกอายุรกรรมโรคปอด (พญ.ปัทมพร แสงแก้ว)
คลินิกอายุรกรรมเดย์แคร์ (พญ.ปาริชาติ สกุลกรกิจ)
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (นพ.ทวีทรัพย์ ชัยแก้ว)
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (นพ.ศิริพงษ์ ต๊ะวัง)
คลินิก หู คอ จมูก (พญ.ศศิพิมพ์ บุญเพ็ง)
*ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก*
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู (นพ.จาตุรนต์ บุญพิทักษ์)
*ชั้น 1 อาคารเวชกรรมฟื้นฟู เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2567*


 
  X-ray
เวลา 16.30 – 20.30 น.
 
รับเฉพาะผู้ป่วยที่มีใบส่งตรวจจากแพทย์
 
ในโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลเครือข่าย
 
วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
 
แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม (Mammogram & Ultrasound breast) 700 บาท
 
อัลตราซาวด์ (Ultrasound) 500 บาท
 
ติดต่อสอบถามวันเวลาราชการ โทร. 054237400 ต่อ 3207
 
วันจันทร์ พุธ และศุกร์
 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 1,000 – 3,000 บาท
 
(CT Scan) ราคาขึ้นอยู่กับชนิดการตรวจ
 
ติดต่อสอบถามวันเวลาราชการ โทร. 054237400 ต่อ 3306
 
gastro
ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
 
วันจันทร์ – ศุกร์
 
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ห้องส่องกระเพาะอาหาร
ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (EDG) 2,000 บาท
 
เวลา 06.00 – 08.30 น. และ 16.30 – 19.00 น.
 
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) 3,600 บาท
 
เวลา 16.30 – 19.00 น.
 
ติดต่อสอบถามวันเวลาราชการ
 
โทรศัพท์ 054-237400 ต่อ 8483 หรือ 089-6322323
 
Dental
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม
 
วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น. 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด