ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ป่อเต็กตึ๊ง เปิดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ สำหรับประชาชน (มิถุนายน 65)

ป่อเต็กตึ๊ง เปิดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ สำหรับประชาชน (มิถุนายน 65) Thumb HealthServ.net
ป่อเต็กตึ๊ง เปิดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ สำหรับประชาชน (มิถุนายน 65) ThumbMobile HealthServ.net

เดือนมิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิด 2 หลักสูตร 1. หลักสูตรปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน 2. หลักสูตรด้านกู้ชีพ รับจำนวนจำกัด สมัครออนไลน์ทันที

 
เดือนมิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิด 2 หลักสูตร ได้แก่  
1. หลักสูตรปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน : การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ออนไลน์ รุ่น 5/65  รับ 100 คน

2. หลักสูตรด้านกู้ชีพ : การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ออนไลน์ รุ่น 5/65   รับ 60 คน
 
 
รายละเอียดดังนี้
 
 

1.อบรมการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ออนไลน์ รุ่น 5/65


วันที่ 8 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 - 16:30 ณ อบรมออนไลน์ (Google Meet)
 
เงื่อนไข
สามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ (แอบพลิเคชันต่างๆตามที่กำหนด)
เป็นอาสาสมัครและประชาชนทั่วไป
อายุ 15 ปีขึ้นไป
ไม่มีประวัติเคยอบรมหลักสูตรนี้มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี
 
หมายเหตุ
การจัดอบรมออนไลน์ผ่านช่องทาง (google meet)
**คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม
-อาสาสมัครฯและประชาชนทั่วไป
-สามารถเรียนในระบบออนไลน์ได้
 
**เกณฑ์ผ่านการอบรม
-เข้าอบรมครบทุกรายวิชา (มีการเช็คชื่อเข้าอบรม)
-ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์
-ทำแบบทดสอบรายวิชาครบทุกรายวิชา
-ทำแบบประเมินผลการอบรมครบทุกแบบประเมิน
 
***หมายเหตุ
-เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (google meet)
-ผู้สมัครยืนยันการสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผ่านเฟสบุ๊คเพจฯ
-เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะจัดส่ง**ลิ้งค์กลุ่มสำหรับอบรม**ผ่านทางอีเมลล์ที่ผู้มีสิทธิเข้าอบรมให้ไว้ตอนกรอกสมัครของระบบฝึกอบรม
 
 
 
 

2. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ออนไลน์ รุ่น 5/65


วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 - 12:00
ณ ภาคทฤษฎี เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (google meet) / ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติที่มูลนิธิฯสอบปฏิบัติวันที่ 18 มิ.ย. พ.ศ.2565
 
เงื่อนไข
1.สามารถอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ (แอบพลิเคชันต่างๆตามที่กำหนด)
2.เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯและ อาสาสมัครมูลนิธิฯ
3.ประชาชนทั่วไป
4.อายุ 15 ปีขึ้นไป
5.ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ที่มูลนิธิฯจัดขึ้นมาก่อน (ภายใน 2ปี)
 
หมายเหตุ
การจัดอบรมออนไลน์ผ่านช่องทาง google meet
**คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม
-สำหรับอาสาสมัครทุกสังกัด
-สามารถเรียนในระบบออนไลน์ได้
-มาสอบปฏิบัติที่มูลนิธิได้ตามวันที่กำหนด
 
**เกณฑ์ผ่านการอบรม
- เข้าอบรมครบทุกรายวิชา (มีการเช็คชื่อเข้าอบรม)
- ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์
- ทำแบบทดสอบรายวิชาครบทุกรายวิชา
- ทำแบบประเมินผลการอบรมครบทุกแบบประเมิน
- สอบปฏิบัติวันที่ 18 มิ.ย. พ.ศ.2565 รอบที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น.รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.
 
***หมายเหตุ
-เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ (google meet)
-ผู้สมัครยืนยันการสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมผ่านเฟสบุ๊คเพจฯ
-เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะจัดส่ง**ลิ้งค์กลุ่มสำหรับอบรม**ผ่านทางอีเมลล์ที่ผู้มีสิทธิเข้าอบรมให้ไว้ตอนกรอกสมัครของระบบฝึกอบรม
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด