ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Thumb HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริการรายการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป โปรแกรมพื้นฐานสำหรับ 3 กลุ่ม ได้แก่ โปรแกรมตรวจสุขภาพ (บุคคลทั่วไป) โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ข้าราชการ) โปรแกรมตรวจสุขภาพ (การไฟฟ้าภูมิภาค) - ศูนย์ตรวจสุขภาพเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 16.00 น. สนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 044-376555

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บริการรายการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป 3 โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ (บุคคลทั่วไป) ดูราคาด้านล่าง 
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ข้าราชการ) ดูราคาด้านล่าง 
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ (การไฟฟ้าภูมิภาค)  ดูราคาและเกณฑ์การเบิกด้านล่าง 

ศูนย์ตรวจสุขภาพเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 16.00 น. สนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 044-376555 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (บุคคลทั่วไป)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 (บุคคลทั่วไป) ราคา 550 บาท รายการตรวจ 5 รายการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2 (บุคคลทั่วไป) ราคา 1595 บาท รายการตรวจ 10 รายการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 (บุคคลทั่วไป) ราคา 2125 บาท รายการตรวจ 12 รายการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 4 (บุคคลทั่วไป) ราคา 4750 บาท รายการตรวจ 14 รายการ

[รายละเอียดแต่ละรายการ]

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (ข้าราชการ)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 (หญิง<35 ปี) (ราชการ) 
ราคา 480 บาท
ราคารวม 1025 บาท
ส่วนต่างชำระเอง 480 บาท
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2 (ชาย < 35 ปี) (ราชการ)
ราคา 110 บาท
ราคารวม 420 บาท
ส่วนต่างชำระเอง 110 บาท
 
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 (หญิง >= 35 ปี) (ราชการ)
ราคา 480 บาท
ราคารวม 1445 บาท
ส่วนต่างชำระเอง 480 บาท
 
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 4 (ชาย >= 35 ปี) (ราชการ)
ราคา 110 บาท
ราคารวม 840 บาท
ส่วนต่างชำระเอง 110 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับพนักงานการไฟฟ้า

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานการไฟฟ้า 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 (ชาย,หญิง < 35 ปี) (พนักงานการไฟฟ้า) ราคา 1715 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2 (ชาย 35-49 ปี) (พนักงานการไฟฟ้า) ราคา 2565 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 (หญิง 35-49 ปี) (พนักงานการไฟฟ้า) ราคา 3170 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 4 (ชาย ตั้งแต่อายุ 50 ปี) (พนักงานการไฟฟ้า) ราคา 3495 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 (หญิง ตั้งแต่อายุ 50 ปี) (พนักงานการไฟฟ้า) ราคา 4350 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับลูกจ้างการไฟฟ้า

เกณฑ์การเบิก ตามอายุ 
ต่ำกว่า 35 ปี เบิกได้ 580 บาท
35 ปีขึ้นไป เบิกได้ 1,000 บาท 
ทั้งสองแบบ ลูกจ้างชำระส่วนต่างเองนอกเหนือสิทธิเรียกเก็บ  
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด