ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวาย เปิดบริการแล้ว

โรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวาย เปิดบริการแล้ว Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวาย เปิดบริการแล้ว ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย โทร 038-616033 - เปิดให้บริการทุกวัน ในวันและเวลาราชการ ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐาน มีไข้ ไอ เจ็บ ปวด หรือโรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวาย กรณีรักษาไม่ได้ มีโรคที่มีความชับซ้อน หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือหัตถการพิเศษ จะส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ

โรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวาย เปิดบริการแล้ว HealthServ
โรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวาย
เจ็บ ไข้ ไอ ปวด เจ็บป่วยเล็กน้อย ไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวาย
ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63

โทร 038 616 033

ที่ตั้ง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด