ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เขตบางเขน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566

เขตบางเขน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ.net

สำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับศูนย์บริการสาธารสุข 24 บางเขน ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี‼️ ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 12.00 น.

เขตบางเขน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net
เขตบางเขน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ
4 ก.ย. 2566 ที่ทำการชุมชนอุทิศอนุสรณ์
5 ก.ย. 2566 ที่ทำการชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนทร์
6 ก.ย. 2566 ที่ทำการชุมชนบางบัว
7 ก.ย. 2566 วัดไตรรัตนาราม
8 ก.ย. 2566 ที่ทำการชุมชนวัดอาวุธ
11 ก.ย. 2566 ที่ทำการชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 1
12 ก.ย. 2566 ที่ทำการชุมชนลำชะล่า (โคกบ่าวสาว)
13 ก.ย. 2566 ที่ทำการชุมชนร้อยกรอง
14 ก.ย. 2566 ที่ทำการชุมชนเสนาวิลล่า
15 ก.ย. 2566 ที่ทำการชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด