ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับรูปแบบการให้บริการทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับรูปแบบการให้บริการทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับรูปแบบการให้บริการทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับรูปแบบการให้บริการทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับรูปแบบการให้บริการทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 HealthServ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
– การคัดกรอง : ซักประวัติความเสี่ยงและอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และประวัติการฉีดวัคซีน
งดการตรวจ ATK ก่อนเข้ารับบริการ
 
 
 
*หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการคัดกรอง ควรเตรียมประวัติการฉีดวัคซีนแสดงกับเจ้าหน้าที่
 
 
 
– ใช้มาตรการ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) 10 ประการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างที่เข้ารับบริการทางทันตกรรมภายในพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาล
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด