ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เขตจตุจักร : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566

เขตจตุจักร : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ.net
เขตจตุจักร : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ.net

สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เขตจตุจักร จึงขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่อยู่ระหว่างตั้งท้อง และมีอายุมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 4-15 กันยายน 2566 ตามสถานที่และเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร โทร.02-5139947

 ศบส.17 ประชานิเวศน์ จัดฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 11-15 กันยายน 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ออกให้บริการ ณ จุดต่างๆ ดังนี้
11 กันยายน ชุมชนซีเมนต์ไทย ชุมชนรัชดาประชาชื่น
12 กันยายน ชุมชนภักดี ชุมชนไทรคู่ ชุมชนสวนผัก ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
13 กันยายน ชุมชนหนองจุฬา
14 กันยายน ชุมชนการเคหะแห่งชาติ ชุมชนธรณีสงฆ์
15 กันยายน ชุมชนบ่อฝรั่ง
เขตจตุจักร : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ
เขตจตุจักร : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด