ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลไทรน้อย 
ม.5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร.0 2597 1131
 
 โรงพยาบาลบางกรวย 
ม.8 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.0 2447 1999 
 
โรงพยาบาลบางบัวทอง 
ม.3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.0 2571 7899
 
โรงพยาบาลบางใหญ่ 
ม.3 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.0 2403 3350
 
โรงพยาบาลปากเกร็ด 
ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2960 9900 
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลปลายบาง 
75 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางกรวย 
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนกฤษฎานคร
 84 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเมืองทองธานี 
90 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง 
ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนวัดแคนอก
 92 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านสมชาย 
91 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครปากเกร็ด 
72 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2584 4231
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครปากเกร็ด 
89 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2584 4302
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครนนทบุรี (รัตนาธิเบศร์) 
81 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี โทร.0 2950 4457
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรี(สวนใหญ่)
 85 ม.4 ต.สวนใหญ่อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2525 2395
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 เทศบาลนครนนทบุรี(ท่าทราย)
86 ม.1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2592 8705-6
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 เทศบาลนครนนทบุรี(วัดสมรโกฎิ) 
87 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2527 7320
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 เทศบาลนครนนทบุรี(ทรายทอง) 
88 ม.2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2950 4457
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 เทศบาลนครนนทบุรี(เฉลิมพระเกียรติ)
ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 
ต.เสาธงหิน ถ.กาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี
โทร.0 2105 2551-2
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง 
ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน 
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
สถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง 
ต.สวนใหญ่อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนนทบุรี
 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด
 
 
เทศบาลตำบลบางใหญ่ ต.บางใหญ่อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 
เทศบาลตำบลบางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
เทศบาลตำบลบางม่วง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
 
สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
 
 
คลินิกเครือข่าย
 
กรุงเทพ-นนทบุรีคลินิก คลินิกเวชกรรม 
48/13 ม.3 ถ.ท่าน้ านนท์ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรีโทร.0 2447 4200
 
คลินิกหมอสรภัญ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
 70/106 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0 2960 8975
 
พงษ์เพชรการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
83/8-9 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2589 0787
 
พลเวชการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
9/2 ม.4 ถ.สนามบินน้ า ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี โทร.0 2967 0968
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เจ้าพระยา)
 83/19 ม.9 ถ.บางใหญ่-บางม่วง ต.บางเลน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีโทร.0 2920 0957
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ดวงแก้ว) 
77/2 ม.1 ถ.ติวานนท์ต.บ้านใหม่อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรีโทร.0 2961 3857
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง)
 90/9-10 ม.6 ซ.หมู่บ้านธารทอง 1 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร.0 2923 5354
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ) 
5/53-54 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโทร.0 2925 9944
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชื่น) 
438 ถ.สามัคคีต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรีโทร.0 2573 4863
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา 3) 
45/1 ม.8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี
โทร.0 2965 4481
 
มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ลานทอง) 
40/10 ม.3 ถ.สุขาประชาสรรค์2 ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโทร.0 2963 2338
 
วันชัยคลินิก คลินิกเวชกรรม 
71/66 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีโทร.0 2583 7308
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด