ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดน่าน ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.น่าน

รพ.สต ในจังหวัดน่าน ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.น่าน Thumb HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดน่าน ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.น่าน ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดน่าน ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตุลาคม 2565 รวม 95 แห่ง

 
รพ.สต.กองควาย อ.เมืองน่าน
รพ.สต.นาซาว อ.เมืองน่าน
รพ.สต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน
รพ.สต.บ่อ อ.เมืองน่าน
รพ.สต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน
รพ.สต.เรือง อ.เมืองน่าน
รพ.สต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน
รพ.สต.บ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อ.เมืองน่าน
รพ.สต.สวก อ.เมืองน่าน
รพ.สต.บ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน อ.เมืองน่าน
รพ.สต.บ้านละเบ้ายา ตำบลสะเนียน อ.เมืองน่าน
รพ.สต. บ้านปางค่า ไชยสถาน อ.เมืองน่าน

รพ.สต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ
รพ.สต.บ้านด่าน ตำบลขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
รพ.สต.บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ
รพ.สต. บ้านสะจุก อ.เฉลิมพระเกียรติ

 
รพ.สต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง
รพ.สต.บ้านส้อ ตำบลเปือ อ.เชียงกลาง
รพ.สต.บ้านงิ้ว อ.เชียงกลาง
รพ.สต.บ้านชี ตำบลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง
รพ.สต.เปือ อ.เชียงกลาง
รพ.สต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง
รพ.สต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง
รพ.สต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง

 
รพ.สต.ริม อ.ท่าวังผา
รพ.สต.ป่าคา อ.ท่าวังผา
รพ.สต.ผาตอ อ.ท่าวังผา
รพ.สต.ยม อ.ท่าวังผา
รพ.สต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา
รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา
รพ.สต.จอมพระ อ.ท่าวังผา
รพ.สต.แสนทอง อ.ท่าวังผา
รพ.สต.บ้านพร้าว ตำบลยม อ.ท่าวังผา
รพ.สต.บ้านแหน ตำบลผาตอ อ.ท่าวังผา
รพ.สต.บ้านคั๊วะ ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา
รพ.สต.บ้านน้ำโมง ตำบลผาตอ อ.ท่าวังผา
รพ.สต.บ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง อ.ท่าวังผา
รพ.สต.บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา
รพ.สต.บ้านสบสาย ตำบลตาลชุม อ.ท่าวังผา
 
รพ.สต.ปอน อ.ทุ่งช้าง
รพ.สต.งอบ อ.ทุ่งช้าง
รพ.สต.และ อ.ทุ่งช้าง
รพ.สต.บ้านปางแก อ.ทุ่งช้าง
 

 
รพ.สต.น้ำตก อ.นาน้อย
รพ.สต.บ้านคลองชล ตำบลนาน้อย อ.นาน้อย
รพ.สต.เชียงของ อ.นาน้อย
รพ.สต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบนสถาน อ.นาน้อย
รพ.สต.สันทะ อ.นาน้อย
รพ.สต.บ้านขุนสถาน ตำบลสันทะ อ.นาน้อย
 
รพ.สต.บ้านหลักหมื่น อ.นาหมื่น
รพ.สต.เมืองลี อ.นาหมื่น
รพ.สต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น
 
รพ.สต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
รพ.สต.บ้านพีใต้ อ.บ้านหลวง
รพ.สต.สวด อ.บ้านหลวง
 
รพ.สต.ศิลาแลง อ.ปัว
รพ.สต.ศิลาเพชร อ.ปัว
รพ.สต.ไชยวัฒนา อ.ปัว
รพ.สต.อวน อ.ปัว
รพ.สต.เจดีย์ชัย อ.ปัว
รพ.สต.ภูคา อ.ปัว
รพ.สต.สกาด อ.ปัว
รพ.สต.ป่ากลาง อ.ปัว
รพ.สต.แงง อ.ปัว
รพ.สต.ปัว อ.ปัว
 
รพ.สต.เมืองจัง อ.ภูเพียง
รพ.สต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง
 
รพ.สต.แม่จริม อ.แม่จริม
รพ.สต.บ้านตอง ตำบลแม่จริม อ.แม่จริม
รพ.สต.หมอเมือง อ.แม่จริม
รพ.สต.น้ำพาง อ.แม่จริม
รพ.สต.บ้านน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อ.แม่จริม
รพ.สต.น้ำปาย อ.แม่จริม
รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพาง อ.แม่จริม
 
รพ.สต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา
รพ.สต.ตาลชุม อ.เวียงสา
รพ.สต.นาเหลือง อ.เวียงสา
รพ.สต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา
รพ.สต. บ้านศรีนาชื่น ตำบลทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา
รพ.สต.บ้านป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง อ.เวียงสา
รพ.สต.บ้านห้วยไฟ - ตะเคียนทอง ตำบลแม่ขะนิง อ.เวียงสา
รพ.สต.ขึ่ง อ.เวียงสา
รพ.สต.บ้านนาเคียน อ.เวียงสา
รพ.สต.บ้านยาบนาเลิม อ.เวียงสา
รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง อ.เวียงสา
รพ.สต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา
รพ.สต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา
รพ.สต.บ้านทรายทอง ตำบลส้าน อ.เวียงสา
 
รพ.สต.ชนแดน อ.สองแคว
รพ.สต.ยอด อ.สองแคว
รพ.สต.บ้านถ้ำเวียงแก ตำบลนาไร่หลวง อ.สองแคว
 
รพ.สต.พงษ์ อ.สันติสุข
รพ.สต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข
รพ.สต.บ้านราษฎร์-รัฐพัฒนา อ.สันติสุข
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด