ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อหน่วยให้บริการทำหมันหมาแมว กรมปศุสัตว์ (Kick Off) ใน กทม/ปริมณฑล/ทั่วประเทศ

รายชื่อหน่วยให้บริการทำหมันหมาแมว กรมปศุสัตว์ (Kick Off) ใน กทม/ปริมณฑล/ทั่วประเทศ Thumb HealthServ.net
รายชื่อหน่วยให้บริการทำหมันหมาแมว กรมปศุสัตว์ (Kick Off) ใน กทม/ปริมณฑล/ทั่วประเทศ ThumbMobile HealthServ.net

เช็ครายชื่อจุดให้บริการ กิจกรรม Kick off โครงการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของกรมปศุสัตว์ - รายชื่อบริการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เช็ควันที่และจุดให้บริการได้ที่นี่กรุงเทพ/ปริมณฑล/ภาคกลางกรุงเทพมหานคร โทร. 020044407

วันที่และสถานที่ให้บริการ  
 • 24/01/2566 วัดสุขใจ เขตคลองสามวา
 • 26/01/2566 วัดไผ่ตัน เขตพญาไท
 • 31/01/2566 หมูู่บ้านเคซีการ์เด้นท์โฮม เขตคลองสามวา
 • 07/02/2566 สวนน้ำสาธารณสุข หมูาบ้านสหกรณ์ ซ.เสรีไทย57 เขตบึงกุ่ม
 • 09/02/2566 ลานกีฬาหมู่บ้านเคหะธานี 2 ซ.นวลจันทร์56 เขตบึงกุ่ม
 • 14/02/2566 ริมทางรถไฟ เขตราชเทวี
 • 28/02/2566 หมู่บ้้านเมืองประชา เขตคลองสามวา
 • 09/03/2566 วัดวิมุุตยาราม เขตบางพลัด
 • 14/03/2566 ศาลาประชาคมทุ่งสองห้อง เขตหลักสี
 • 21/03/2566 ชุมชุนอยู่เจริญวิภาวดี เขตดอนเมือง
 • 23/03/2566 ชุุมชุนยิ่งโอฬาร เขตดอนเมือง
 • 28/03/2566 ชุมชุุนใจพัฒนากร เขตดอนเมือง
 • 30/03/2566 โกสุมรวมใจ เขตดอนเมือง
 • 04/04/2566 ศิริสุข เขตดอนเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 023847530

จังหวัดปทุมธานี โทร. 025012169

จังหวัดนนทบุรี โทร. 02595 0992 , 025950687
 • 26/1/2566 อบต.คลองข่อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ทำหมัน 80 ตัว ฉีดวัคซีน 94 ตัว
 


+++++

 

ภาคกลาง


จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034412600
 
จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 034711699
จังหวัดนครปฐม โทร. 034257705
 
จังหวัดราชบุรี โทร. 032315301 , 032337802
จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034512926 , 034513916
จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032425496
จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035555466
 • 24/1/2566 วัดหัวกลับ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง ทำหมัน 30 ตัว ฉีดวัคซีน 50 ตัว

จังหวัดนครนายก โทร. 037311549
 • 23/1/2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ทำหมัน 10 ตัว ฉีดวัคซีน 20 ตัว
 • 26/1/2566 พื้นที่อำเภอปากพลี  ทำหมัน 20 ตัว ฉีดวัคซีน 60 ตัว
 
จังหวัดลพบุรี โทร. 036423970 , 036423969
 • 24/1/2566 วัดเขาศิริบรรพต อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทำหมัน 20 ตัว ฉีดวัคซีน 30 ตัว

จังหวัดสระบุรี โทร. 03623 0814
 • 23/1/2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ทำหมัน 60 ตัว
 • 30/1/2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ทำหมัน 50 ตัว
***หมายเหตุ
1. สถานที่/วัน อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ทำหมันสุนัขและแมวต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่รับแบบ Walk-in


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035335592
 • 20/1/2566 ทต.ท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ทำหมัน 65 ตัว ฉีดวัคซีน 90 ตัว
 • 23/1/2566 อบต.กุฎี ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ทำหมัน 65 ตัว ฉีดวัคซีน 90 ตัว
 • 24/1/2566 อบต.บ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีฯ จ.พระนครศรีอยุธยา ทำหมัน 65 ตัว ฉีดวัคซีน 90 ตัว

จังหวัดชัยนาท โทร. 056476597 - 8
 • 26/01/2566 วัดเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ทำหมัน  50 ตัว ฉีดวัคซีน 60 ตัว

จังหวัดอ่างทอง โทร. 035611746
จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055711458
 
จังหวัดพิษณุโลก โทร. 05525 8654
จังหวัดอุทัยธานี โทร. 05697 0004
 • 20/1/2566 วัดกลางเขา ทำหมัน 5 ตัว ฉีดวัคซีน 5 ตัว
 • 23/1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  ทำหมัน 10 ตัว ฉีดวัคซีน 10 ตัว
 • 23/1/2566 วัดเขาตะพาบ ทำหมัน 10 ตัว ฉีดวัคซีน 20 ตัว
 • 24/1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ทำหมัน 9 ตัว ฉีดวัคซีน 9 ตัว
 • 24/1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ ทำหมัน 9 ตัว ฉีดวัคซีน 9 ตัว
 • 25/1/2566 วัดดอนหวาย ทำหมัน 11 ตัว ฉีดวัคซีน 11 ตัว
 • 26/1/2566 วัดหนองนกยูง ม.๑ ต.หนองสระ อ.ทัพทัน ฉีดวัคซีน 9 ตัว
 • 26/1/2566 วัดเพชรกาฬสินธ์ ม.๑๔ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน ฉีดวัคซีน 10 ตัว
 • 26/1/2566 วัดผาลาดธาราธรรม ม.๓ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน  ฉีดวัคซีน 11 ตัว
 • 26/1/2566 วัดสาลี ม.๑๒ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน  ฉีดวัคซีน4
 • 26/1/2566 วัดหนองจิกยาว ม.๑๖ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน ฉีดวัคซีน 25 ตัว
 • 26/1/2566 วัดทัพทันวัฒนาราม ม.๑ ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน ฉีดวัคซีน 8 ตัว
 • 27/1/2566 วัดน้ำพุ ทำหมัน  8 ตัว ฉีดวัคซีน 20 ตัว
 • 27/1/2566 วัดเขาพะแวง ทำหมัน 5 ตัว ฉีดวัคซีน 5 ตัว
 • 30/1/2566 วัดหนองพังค่า ทำหมัน 6 ตัว ฉีดวัคซีน 6 ตัว
 • 30/1/2566 วัดคอดยาง ม.๑๓ ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน  ฉีดวัคซีน 8 ตัว
 • 30/1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ทำหมัน 9 ตัว ฉีดวัคซีน  9 ตัว

จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056720761
 • 26/1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ทำหมัน 48 ตัว ฉีดวัคซีน 65 ตัว

จังหวัดพิจิตร โทร. 056990389

จังหวัดสุโขทัย โทร. 055699427
 • 24/1/2566 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จ.สุโขทัย ทำหมัน 80 ตัว ฉีดวัคซีน 100 ตัว


จังหวัดตาก โทร. 055513473
 • 20/1/2566 หอประชุม หมู่ 9 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก ทำหมัน 70 ตัว ฉีดวัคซีน 50 ตัว
 • 23/1/2566 อบต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตากทำหมัน 60 ตัว ฉีดวัคซีน 50 ตัว
 • 24/1/2566 อบต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก ทำหมัน 50 ตัว ฉีดวัคซีน 50 ตัว

จังหวัดสุโขทัย โทร. 055699427
 • 24/1/2566 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จ.สุโขทัย ทำหมัน 80 ตัว ฉีดวัคซีน 100 ตัว
 • 27/1/2566 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย  ทำหมัน 80 ตัว ฉีดวัคซีน 100 ตัว

จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055816813
 • 31/1/2566 วัดสันป่าสัก อ.บ้านธิ ทำหมัน 30 ตัว ฉีดวัคซีน 40 ตัว

จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 056221455
 • 24/1/2566 วัดพุทธมงคลนิมิต อำเภอเมืองฯ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) ทำหมัน 83 ตัว ฉีดวัคซีน 110 ตัว
 • 25/1/2566 เทศบาลช่องแค อำเภอตาคลี ทำหมัน 40 ตัว ฉีดวัคซีน 75 ตัว


 
 +++++

 

ภาคตะวันออก

 
จังหวัดชลบุรี โทร. 038274046
 • 20/1/2566 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ฉีดวัคซีน 450 ตัว
 • 23/1/2566 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ฉีดวัคซีน 450 ตัว
 • 24/1/2566 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ฉีดวัคซีน 400 ตัว
 • 25/1/2566 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ฉีดวัคซีน 300 ตัว
 • 26/1/2566 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ทำหมัน 100 ตัว ฉีดวัคซีน 300 ตัว
 • 27/1/2566 อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ฉีดวัคซีน 500 ตัว
 • 30/1/2566 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ฉีดวัคซีน 500 ตัว
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038511700 ต่อ 2
จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037216670
 • 26/1/2566 เทศตำบลโคกปีบ อ.ศรีมหาโหสถ จ.ปราจีนบุรี ทำหมัน 100 ตัว ฉีดวัคซีน 140 ตัว
 
จังหวัดจันทบุรี โทร. 039312601
 • 24/1/2566 วัดต้นกระบก ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ทำหมัน 10 ตัว ฉีดวัคซีน 20 ตัว
 
จังหวัดระยอง โทร. 03868 6644
 • 23/1/2566  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ ทำหมัน 50 ตัว ฉีดวัคซีน 160 ตัว
 • 24/1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ต.ปลวกแดง อ.วังจันทร์  ทำหมัน 40 ตัว ฉีดวัคซีน 150 ตัว
 • 27/1/2566 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ต.มาบข่า อ.วังจันทร์ ทำหมัน 42 ตัว ฉีดวัคซีน 164 ตัว
 
จังหวัดสระแก้ว โทร. 037258039
 • 25/1/2566 วัดหนองคลอง อ.วัฒนานคร ทำหมัน 50 ตัว ฉีดวัคซีน 400 ตัว
 
จังหวัดตราด โทร. 039511941

 

ภาคเหนือ

 
จังหวัดเชียงราย โทร. 053711604 , 0 53718878
 • 25/1/2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ทำหมัน 30-40 ตัว ฉีดวัคซีน 50 ตัว

จังหวัดแพร่ โทร. 054511098
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053611580
จังหวัดลำพูน โทร. 053511288
 • 24/1/2566 วัดบ้านใหม่ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน ทำหมัน 30 ตัว ฉีดวัคซีน 40 ตัว
 • 15/12/2565 เทศบาลตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน ทำหมัน 40 ตัว ฉีดวัคซีน 50 ตัว
 • 31/1/2566 วัดสันป่าสัก ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ ลำพูน ทำหมัน 30 ตัว ฉีดวัคซีน 40 ตัว

จังหวัดน่าน โทร. 054719434

จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053892516

จังหวัดลำปาง โทร. 054209610
 • 20/1/2566 อบต.แม่วะ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ทำหมัน 60 ตัว ฉีดวัคซีน 80 ตัว
 • 25/1/2566 โรงพยาบาลแม่พริก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ทำหมัน 60 ตัว ฉีดวัคซีน 100 ตัว

จังหวัดพะเยา โทร. 054431322
 • 26/1/2566 เทศบาลตำบลท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ผ่าตัด 60 ตัว ฉีดวัคซีน 250 ตัว+++++


 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044511488
 • 20/1/2566 โรงเรียนบ้านอาเลา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ทำหมัน 60 ตัว ฉีดวัคซีน 200 ตัว
 • 26/1/2566 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ทำหมัน 60 ตัว ฉีดวัคซีน 200 ตัว
 
จังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 045541204
 • 24/1/2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ทำหมัน 73 ตัว ฉีดวัคซีน 41 ตัว
 • 26/1/2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ทำหมัน 74 ตัว ฉีดวัคซีน 41 ตัว
 
จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044251822
จังหวัดชัยภูมิ โทร. 044812334 , 044821307
 • 26/1/2566 หน้าโรงเรียน ม.1 อ.คอนสาร ทำหมัน 60 ตัว ฉีดวัคซีน 70 ตัว
 
จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045255005
จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044611988 ต่อ 104
 
จังหวัดบึงกาฬ โทร. 042492734
จังหวัดอุดรธานี โทร. 042222984
จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043511701
 • 20/1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง ทำหมัน 38 ตัว ฉีดวัคซีน 90 ตัว
 • 20/1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 20/1/2566 ทำหมัน 17 ตัว ฉีดวัคซีน 16 ตัว
 • 20/1/2566 ศาลาประชาคม ทำหมัน 32 ตัว ฉีดวัคซีน 37 ตัว
 • 23/1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม ทำหมัน 20 ตัว ฉีดวัคซีน 15 ตัว
 • 23/1/2566 เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ ทำหมัน 18 ตัว ฉีดวัคซีน 30 ตัว
 • 24/1/2566 วัดขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ทำหมัน 22 ตัว ฉีดวัคซีน 85 ตัว
 • 24/1/2566 วัดบ้านสนามชัย ทำหมัน 47 ตัว ฉีดวัคซีน 190 ตัว
 • 24/1/2566 วัดโพธิ์ร้อยต้น ทำหมัน 25 ตัว ฉีดวัคซีน 65 ตัว
 
จังหวัดสกลนคร โทร. 042711756
 
จังหวัดนครพนม โทร. 042511089
จังหวัดขอนแก่น โทร. 043221844
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043811535
จังหวัดเลย โทร. 042811572
จังหวัดหนองคาย โทร. 042423285
จังหวัดมหาสารคาม โทร. 043777960
จังหวัดมุกดาหาร โทร. 042640096
จังหวัดหนองบัวลำภู โทร. 042313117 - 8
 

+++++


ภาคใต้


จังหวัดกระบี่ โทร. 075611791

จังหวัดพัทลุง โทร. 074610834

จังหวัดตรัง โทร. 075218377

จังหวัดชุมพร โทร. 077511511
 • 20/1/2566 เทศบาลตำบลนาชะอัง ผ่าตัดทำหมัน 60 ตัว ฉีดวัคซีน 80 ตัว
 • 23/1/2566 เทศบาลเมืองหลังสวน ผ่าตัดทำหมัน 60 ตัว ฉีดวัคซีน 80 ตัว
 • 26/1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากตะโก ผ่าตัดทำหมัน 60 ตัว ฉีดวัคซีน 80 ตัว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077272900

จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075356254
 • 24/1/2566 วัดสุวรรณรังสี อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ผ่าตัดทำหมัน 75 ตัว ฉีดวัคซีน 150 ตัว
 • 26/1/2566 วัดแดง อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ผ่าตัดทำหมัน 100 ตัว ฉีดวัคซีน 200 ตัว
 • 31/1/2566 เทศบาลการะเกด อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ผ่าตัดทำหมัน 200 ตัว ฉีดวัคซีน 200 ตัว

จังหวัดพังงา โทร. 076412080

จังหวัดระนอง โทร. 077812225
 
จังหวัดยะลา โทร. 073203787

จังหวัดสงขลา โทร. 074315728

จังหวัดปัตตานี โทร. 073335996

จังหวัดสตูล โทร. 074711357

จังหวัดนราธิวาส 073511205
 • 5/1/2566 อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ผ่าตัดทำหมัน 40 ตัว ฉีดวัคซีน 50 ตัว

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด