ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนครปฐม

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนครปฐม Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนครปฐม ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนครปฐม อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลกำแพงแสน
47 ม.4 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โทร.0 3435 1241
 
โรงพยาบาลดอนตูม 
183 ม.5 ถ.คงทอง ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โทร.0 3438 1768
 
โรงพยาบาลนครชัยศรี 
5 ม.3 ต.นครชัยศรีอ.เมือง จ.นครปฐม โทร.0 3433 1156
 
โรงพยาบาลบางเลน 
80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม โทร.0 3439 1129
 
โรงพยาบาลพุทธมณฑล 
ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทร.0 2441 0769
 
โรงพยาบาลสามพราน 
35/10 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.0 3434 1021
 
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
ม.2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรีจ.นครปฐม
โทร.0 3427 7085
 
โรงพยาบาลห้วยพลู 
1/1 ม.1 ต.ห้วยพลูอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม
โทร.0 3438 9500
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
 ม.1 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 
เทศบาลเมืองนคร นครปฐม 
999 ม.1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
โทร.0 3422 9118
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนยายหอม 
1 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทร.0 3429 1806
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนองค์พระปฐมเจดีย์ 
ต.พระปฐมเจดีย์อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.0 3421 8060
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ม.ราชภัฎนครปฐม โทร.0 3426 1289
 
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) วัดไผ่ล้อม 
2 ถ.เทศา อ.เมือง จ.นครปฐม
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ประปานาสร้าง) 
628/9 ถ.นาสร้าง อ.เมือง จ.นครปฐม
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกต่าง ๆ 

คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์มารุตคลินิก  
61/46 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทร.08 1286 3868 
 
คลินิกเฉพาะทางตจวิทยาหมอประทีป
245/15 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
โทร.0 3421 0323 
 
คลินิกเฉพาะทางหมอศักดิ์ชัย 
3/6 ม.2 ถ.พุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.0 3432 2135
 
คลินิกเวชกรรมอายุรศาสตร์สมชายการแพทย์ 
557/1 ม.1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทร.08 1434 6080
 
คลินิกเฉพาะทางออร์ปิดิกส์นายแพทย์นรวีร์ 
399/11 ม.8 ถ.บางเลน-ดอนตูม ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทร.06 3583 8883
 
คลินิกเวชกรรมบางเลนการแพทย์ 
174 ม.8 ถ.เทอดดำริห์ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทร.0 3423 4614
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์ 
77/73-74 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทร.08 1941 6709
 
คลินิกเวชกรรมหมอพัทธนันท์ 
18/9 หมู่บ้านพฤกษา 31 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม
โทร.09 6890 5149
 
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ 
42 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.0 3432 1953 
 
คลินิกเวชกรรมสุธนการแพทย์ 
249 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทร. 0 3425 7151
 
คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์ 
45/13 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทร.0 3438 9190
 
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์
13/15-17 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.0 2420 6868
 
สุขภาพคลินิกเวชกรรม
334 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทร.0 3421 1489
 

โรงพยาบาลนครปฐม

196 ถนน เทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์. 034213606-10, 034254150-4
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด