News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
[update] หน่วยเคลื่อนที่กทม.ทำหมันหมาแมว ฟรี ปี 2566 HealthServ.net
[update] หน่วยเคลื่อนที่กทม.ทำหมันหมาแมว ฟรี ปี 2566 HealthServ.net

อัพเดตจุดบริการออกหน่วยเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 66 (และบริการของหน่วยงานอื่นๆ) จัดโดยกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการ ทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมุนเวียนไปตามเขตต่างๆในกรุงเทพ เจ้าของหมาแมว ประสงค์อยากใช้บริการ ติดตามข้อมูลวันที่และสถานที่ให้บริการได้ที่นี่

กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2453311  มีภารกิจหลัก หน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานคร การควบคุมการสัมผัสโรค การสังเกตอาการ การส่งชันสูตร ติดตามทิศทางการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมจำนวนสุนัขเลี้ยงและสุนัขจรจัดด้วยวิธีการผ่าตัดทำหมัน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสุขศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ศูนย์เน้นหนักในด้านการป้องกันเชิงรุก โดยจัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการกับประชาชนเจ้าของสุนัขและแมว ในบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในทุกเดือน  ติดตามประกาศสม่ำเสมอ ได้ที่ facebook.com/rabiesbkk

[update] หน่วยเคลื่อนที่กทม.ทำหมันหมาแมว ฟรี ปี 2566 HealthServตารางให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันอังคารที่ 7 ก.พ. 66 มีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่หมู่บ้านสหกรณ์ ซ.เสรีไทย 57 เขตบึงกุ่ม เวลา 8.00 ถึง 12.00 น.
 
วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 66 สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข มีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แมว ฟรี ที่มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ เขตทุ่งครุ เวลา 9.00 - 11.00 น
 
วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66 สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ฟรี ที่ชุมชนวัดสุทธาโภชน์สุนทรอุปถัมป์ เเขวงทับยาว เขตลาดกระบัง เวลา 9.00 ถึง 11.00 น.
 
วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. 66 สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข มีหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว ฟรี ที่ชุมชนการเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เวลา 9.00  - 11.00 น.
 
วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. 66 มีทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่หมู่บ้านมโนรมย์ 4 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา เวลา 8.00 ถึง 12.00 น.
 
วันพุธที่ 1 ก.พ. 66 สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ฟรี ที่ชุมชนบ้านทับยาว เเขวงทับยาว เขตลาดกระบัง เวลา 9.00 ถึง 11.00 น.
 

12 กุมภาพันธ์ 2566 พาหมาแมวไปฉีดวัคซีน/ไมโครชิป/ทำหมัน ในงาน Health in Park

12 กุมภาพันธ์ 2566 พาหมาแมวไปฉีดวัคซีน/ไมโครชิป/ทำหมัน ในงาน Health in Park [update] หน่วยเคลื่อนที่กทม.ทำหมันหมาแมว ฟรี ปี 2566
12 กุมภาพันธ์ 2566 พาหมาแมวไปฉีดวัคซีน/ไมโครชิป/ทำหมัน ในงาน Health in Park [update] หน่วยเคลื่อนที่กทม.ทำหมันหมาแมว ฟรี ปี 2566
"Health in Park กรุงเทพฯร่วมสร้างสุขภาพในสวนฯ" ไปร่วมกิจกรรมกันได้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

ตารางให้บริการเดือนมกราคม 2566

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการ เดือนมกราคม ดังนี้

วันที่ 27 ม.ค. 66 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์เลี้ยง 200 ตัว ทำหมันสุนัขและแมว 30 ตัว ฝังไมโครชิป 50 ตัว ณ ลานหน้าวัดเทพนิมิตต์ เขตดอนเมือง เวลา 9-12 น. สอบถามโทร. 089-4562896 02-5655257 ต่อ 210  สิ่งที่ต้องนำมา - บัตรประชาชน 
*กรณีนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ ควรนำถุงเก็บอุจจาระและกระดาษเช็ดทำความสะอาดมาด้วย 

วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66 สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ฟรี ที่ชุมชนทิวสนร่วมจิตมณียา เเขวงทับยาว เขตลาดกระบัง เวลา 9.00 ถึง 11.00 น.

 
วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 66  งานกิจกรรมสุขภาพ ใกล้บ้าน ใกล้หมอ เขตทวีวัฒนา ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.  มีบริการฉีดวัคซีน/ทำหมันสุนัขแมว

วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 66 มีทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่วัดไผ่ตัน เขตพญาไท เวลา 8.00 ถึง 12.00 น.  รับจำนวนจำกัด 50 ตัว เท่านั้น  ลงทะเบียนทำหมันหน้างาน

วันพุธที่ 25 ม.ค. 66 สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ฟรี ที่ชุมชนประชาอุทิศ เเขวงทับยาว เขตลาดกระบัง เวลา 9.00 ถึง 11.00 น.

วันอังคารที่ 24 ม.ค. 66 มีทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่วัดสุขใจ เขตคลองสามวา เวลา 8.00 ถึง 12.00 น. รับจำนวนจำกัด 50 ตัว เท่านั้น  ลงทะเบียนทำหมันหน้างาน
 
วันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค. 66  ให้บริการ ทำหมันแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่ชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี เวลา 9.00 ถึง 11.00 น. รับเฉพาะแมวเท่านั้น เพราะเป็นชุมชนมุสลิม จำนวนจำกัด 30 ตัว ลงทะเบียนทำหมันหน้างาน 
* อย่าลืม ต้องขังกรง อดน้ำและอาหาร 10 ถึง 12 ชม. ก่อนนำมาทำหมัน ด้วย
 
วันอังคารที่ 17 ม.ค. 66  ให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี จำนวน 100 ตัว ณ วัดบางกระดี่ เวลา 8.30 ถึง 11.00 น.

วันอังคารที่ 17 ม.ค. 66 สำนักงานเขตบางเขน  ให้บริการ ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมัณฑนา 1 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 10 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน เวลา 09.00 ถึง 11.00 น. รับจำนวนจำกัด 30 ตัว ให้สิทธิ์ท่านละไม่เกิน 2 ตัว 
* อย่าลืม ต้องขังกรง อดน้ำและอาหาร 8 ถึง 12 ชม. ก่อนนำมาทำหมัน
 
วันจันทร์ที่ 16 ม.ค. 66  ให้บริการ ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่ ศาลา 7 วัดสังข์กระจายวรวิหาร เวลา 09.00 ถึง 11.00 น. รับจำนวนจำกัด 30 ตัว ให้สิทธิ์ท่านละไม่เกิน 2 ตัว 
 
วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 66  ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม เวลา 8.30 ถึง 11.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 66 ให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่ลานจอดรถ สำนักงานเขตวังทองหลาง เขตวังทองหลาง เวลา 9.00 ถึง 11.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 66 ให้บริการ ทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่บริเวณลานใต้ทางด่วน ชุมชนวัดมะกอก (กลางสวน) เขตพญาไท เวลา 8.30 ถึง 12.00 น. รับจำนวนจำกัด 50 ตัว เท่านั้น รับจำนวนจำกัด 50 ตัว เท่านั้น

วันอังคารที่ 10 ม.ค. 66  ให้บริการ หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่ชุมชนวังใหญ่พัฒนา เขตสะพานสูง เวลา 9.00 ถึง 11.00 น.

วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 66  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่โดมเอนกประสงค์ ชุมชนเคหะออเงิน สุขาภิบาล 5 ซอย 66 เขตสายไหม เวลา 9.00 ถึง 11.00 น.
 
วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66  ให้บริการ ทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ เวลา 8.30 ถึง 11.00 น.
 
วันพุธที่ 4 ม.ค. 66  ให้บริการ ทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่ วัดกุนนทีรุทธาราม เขตดินแดง เวลา 8.30 ถึง 11.00 น.

โครงการทำหมันหมาแมว กรมปศุสัตว์ (Kick Off) [จบแล้วเมื่อ 31 มกราคม 66] LINK

โครงการทำหมันหมาแมว กรมปศุสัตว์ (Kick Off) [จบแล้วเมื่อ 31 มกราคม 66] [update] หน่วยเคลื่อนที่กทม.ทำหมันหมาแมว ฟรี ปี 2566
โครงการทำหมันหมาแมว กรมปศุสัตว์ (Kick Off) [จบแล้วเมื่อ 31 มกราคม 66] [update] หน่วยเคลื่อนที่กทม.ทำหมันหมาแมว ฟรี ปี 2566
เช็ครายชื่อจุดให้บริการ กิจกรรม Kick off โครงการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของกรมปศุสัตว์ - รายชื่อบริการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เช็ควันที่และจุดให้บริการได้ที่นี่

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง