ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลโพธาราม เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น. ติดต่อจุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
หรือสอบถามโทร 065-704-2416

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี HealthServ

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี HealthServ
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี HealthServ

เช็คตารางออกตรวจแพทย์ประจำแต่ละเดือน ได้ทางเพจของคลินิกพิเศษฯ LINK

เช็คตารางออกตรวจแพทย์ประจำแต่ละเดือน ได้ทางเพจของคลินิกพิเศษฯ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เช็คตารางออกตรวจแพทย์ประจำแต่ละเดือน ได้ทางเพจของคลินิกพิเศษฯ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เช็คตารางออกตรวจแพทย์ประจำเดือน  ได้ทางเพจของคลินิกพิเศษฯ facebook.com/smcptrhos 

คลินิก SMC เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตอบโจทย์ปัญหาออฟฟิศซินโดรม ปวดคอบ่าไหล่หลัง LINK

คลินิก SMC เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตอบโจทย์ปัญหาออฟฟิศซินโดรม ปวดคอบ่าไหล่หลัง คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
คลินิก SMC เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตอบโจทย์ปัญหาออฟฟิศซินโดรม ปวดคอบ่าไหล่หลัง คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 คลินิก SMC เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดบริการ วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 16.30 - 20.00 น. ดูแลโดยพญ.เกวลี เอี่ยมวรสมบัติ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ตอบโจทย์ปัญหาออฟฟิศซินโดรม ปวดคอบ่าไหล่หลัง มีอาหารบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย  ข้อติด ข้อไหล่ติด นิ้วล็อค รองช้ำ  เอ็นอักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ  ปรึกษาแพทย์ได้เลย

บริการอื่นๆ 

Dry Needling  Shock wave. Laser Therapy. Shock wave + Laser Therapy 

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด