ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลบางพลี

Bangplee Hospital

Logo

โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่/ติดต่อ
หมู่ที่ 8 88/1 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-7524900-1 Fax: 02-7523223 (ฝ่ายบริหาร) 02-3122054 (งานประกันสุขภาพ) 02-3122144 (ห้องฉุกเฉิน)

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลบางพลี
โทร. 02-7524900-1
02-3122054 (งานประกันสุขภาพ)
02-3122144 (ห้องฉุกเฉิน)
 
Fax: 02-7523223 (ฝ่ายบริหาร)

เว็บไซต์หน้าติดต่อ

หน่วยงาน หมายเลขภายใน

ประชาสัมพันธ์ 0
ห้องฉุกเฉิน 1107,1108
สำนักงานผู้ป่วยนอก 2115
งานประกันสุขภาพ 2104,2105
งานอาชีวอนามัย 2134
ห้องจ่ายยา 2123,2124
ห้องเก็บเงิน 2136
เอ็กเรย์ 2209
ศูนย์CT 2201
ห้องสวนหัวใจ 2209
ฝากครรภ์ 2220
ห้องปฏิบัติการ 2211-2218
วิสัญญี 2312,2313
ห้องผ่าตัด 2308,2309
ICU 2306,2307
ผู้ป่วยนอกศูนย์หัวใจ 2407
ทันตกรรม 2409,2410
แพทย์แผนจีน / แผนไทย 2401
กายภาพบำบัด 2405
หน่วยไตเทียม 2402
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 2403
หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) 2601
หอผู้ป่วยสามัญเด็ก 2709
หอผู้ป่วยหลังคลอด 2705
หอผู้ป่วยพิเศษรวม 2701
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2509
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2502
หอผู้ป่วยคลอด 1201-1204
หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว 2801
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2606
หอผู้ป่วยศูนย์หัวใจ 2602
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2607
หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก 2505
งานการเงิน 2909
งานบัญชี 2912
งานพัสดุ 2913
งานทรัพยากรบุคคล 2922
กลุ่มงานเวชกรรมชุมชน 1301,1302

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลบางพลี

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลบางพลี (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
ทั้งหมด
โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ บริการเป็นเลิศ ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Mission
1.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่าย
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชน
3.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และทำงานอย่างมีความสุข
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 
ประวัติโรงพยาบาลบางพลี

เริ่มก่อตั้ง
ในปี พ.ศ.2479 โรงพยาบาลบางพลีได้เริ่มสร้างสถานีอนามัยชั้นสอง จน พ.ศ.2498 นับเป็นเวลา 19 ปี ได้มีผู้ใจบุญบริจาคและกรมอนามัยรวมทั้ง ก.ศ.ส. ได้ร่วมกันสร้างเป็นอาคารคอนกรีตโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง นับเป็นเวลา 4 ปี และเปิดดำเนินการเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2502 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยบางพลีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง ในปี พ.ศ. 2520
 
ขยายขนาด รพ.
ต่อมาได้ขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ป่วยที่มาขอรับบริการในปี พ.ศ. 2524 โดยได้รับการสนับสนุนตัวอาคาร OPD ตลอดจนบ้านพักของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปิดดำเนินการให้บริการให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม 2526 และปรับเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อปี พ.ศ. 2536
 
ขยายเป็น รพ.ทั่วไป M1
ได้รับการสนับสนุนอาคารขนาด 9 ชั้น และได้เปิดทำการในอาคารใหม่ เมื่อเดือน ม.ค. 2553 และได้รับการปรับขนาดโรงพยาบาลเป็น รพช. 150 เตียง เมื่อเดือน ก.พ. 2553 และได้รับการอนุมัติเป็นรพ.ทั่วไประดับ M1 ยกระดับจากรพ.ชุมชน เมื่อ วันที่ 1 เม.ย.2558 และขยายขนาดโรงพยาบาลเป็น รพ.ทั่วไป ระดับ M1 200 เตียงในเวลาต่อมา

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลบางพลี

 ศูนย์สุขภาพชุมชนบัวเกราะ 
ม.8 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร.0 2329 0507
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด