News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เชียงใหม่จัดแคมเปญ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรท่องเที่ยว เสริมเชื่อมั่น HealthServ.net
เชียงใหม่จัดแคมเปญ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรท่องเที่ยว เสริมเชื่อมั่น HealthServ.net

ไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน และเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายของชาวจีน ได้เห็นความสำคัญจึงได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมด้วย 5 มาตรการหลักรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ แคมเปญฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว เสริมความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย

 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน และต่างชาติ จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 มกราคม 2566 คณะกรรมการได้อนุมัติ 5 มาตรการหลักรองรับนักท่องเที่ยวดังกล่าว ประกอบด้วย
 
1. จัดแคมเปญ “ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว” โดยกำหนดฉีดระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2566 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเตรียมวัคซีนรองรับวันละ 3,000 โดส
 
2. การเปิดจุดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ยังคงเปิดจุด Walk in ต่อเนื่อง ทั้งที่โรงพยาบาล
นครพิงค์ โรงพยาบาลแม่และเด็ก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ให้บริการ
ทุกวันในเวลาราชการ
 
3. เฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 กลายพันธุ์ ในผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้าระบบรักษาในโรงพยาบาล
ในจังหวัดทุกราย และตรวจจากน้ำทิ้ง และจุดสัมผัสบนเครื่องบินทุกสายการบินที่มาจากประเทศจีน
 
4. เตรียมความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในการเฝ้าระวังนักท่องเที่ยว โดยปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ด้วยการตรวจการทำประกันชีวิตมูลค่า 10,000 ดอลล่าห์สหรัฐ ต้องครอบคลุมการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
 
5. เร่งสื่อสารให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และกลุ่มเปราะบาง ยังคงปฏิบัติตามหลัก DMTH อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ มาตรการ 5 ข้อนี้ จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนเชียงใหม่อย่างแน่นอน โดยเฉพาะ
การเร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยวจะเป็นการยกระดับภูมิคุ้มกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว
เชียงใหม่จัดแคมเปญ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรท่องเที่ยว เสริมเชื่อมั่น HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง