News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 HealthServ.net
งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 HealthServ.net

งานกัญชง-กัญชา วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 นี้ จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกงานในประเทศไทยและระดับชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) ร่วมกับ NEO (N.C.C. Exhibition Organizer)

งาน Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชานานาชาติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและระดับเอเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โฉมใหม่  จะเป็นงานที่จะรวมทุกพันธมิตรในธุรกิจกัญชง-กัญชา ทั้งภาครัฐ เอกชน ทุกระดับและทุกสาขาในอุตสหกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับการผลิต แปรรูป จำหน่าย การตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรม การแพทย์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ ปลดล็อคทุกข้อจำกัดและเปิดโอกาสสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชง-กัญชาให้เติบโตระดับโลก
 
 
งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 HealthServ
 

พื้นที่โซนจัดแสดง


ในงานจัดโซนน่าสนใจ ออกเป็น 2 โซนหลัก คือ Plantation Zone และ Production Zone
 
 
Plantation Zone 

จะครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการผลิต ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
จำแนกเป็น 
 
1) ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูกในโรงเรือน หรือกลางแจ้ง , เมล็ดพันธุ์และพันธุกรรมพืช, ระบบน้ำ พลังงาน, ระบบดินสำหรับเพาะปลูก, ต้นพันธุ์และระบบจัดการวัชพืช, การเก็บเกี่ยว ระบบเพาะปลูก เพาะพันธุ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ 
 
2) กระบวนการและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ การวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดสูตร กระบวนการผลิต ระบบมาตรฐาน GMP การตรวจสอบมาตรฐาน การอบแห้ง การจัดเก็บ และการขนส่ง
 
3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมในมิติอื่น ได้แก่ ด้านการสื่อสารการตลาดประชาสัมพันธ์  อุตสาหกรรมหีบห่อ  ธุรกิจการเงิน สินเชื่อ การประกัน รวมถึงที่ปรึกษาด้านกฏหมายและนิติกรรม 
 
 
Production Zone 

ความหลากหลายของอุตสาหกรรมปลายน้ำที่กัญชง-กัญชาสามารถพัฒนาหรือประยุกต์เข้าไปถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรู้เป็นอย่างดี เช่น ยา เวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ แฟชั่น อาหารเสริม อาหารสัตว์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อาจคาดไม่ถึง เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง พลังงานไบโอ เฟอร์นิเจอร์ สปาและการผ่อนคลายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
 
คาดว่าจะมีร่วมงานกว่า 300 ราย ต้อนรับผู้ค้านักธุรกิจนักลงทุนกว่า 10,000 รายจากทั่วโลก มาร่วมเจรจาโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในงานกว่า 1,500 ฟอรั่มภายในงาน
 

และในครั้งนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนาจากตัวจริงวงการกัญชง-กัญชาจากทั่วโลก "The 2nd International Hemp Environmental Forum" ซึ่งทางสมาคมได้รับการส่งไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจากทางประเทศญี่ปุ่น
 
 
งาน Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้ไทยขึ้นสู่การเป็นฮับกัญชงและกัญชาในภูมิภาค สร้างโอกาสการเจรจาทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ให้กับประเทศและภูมิภาค สอดคล้องไปกับนโยบาย BCG Model สู่เศรษฐกิจใหม่แห่งอนาคต

 
ติดตามข้อมูลได้ที่ Asia Hemp Expo  www.facebook.com/asiahempexpo/
 
งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 HealthServ
งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022 HealthServ

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย - TIHTA LINK

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย - TIHTA งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย - TIHTA งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย - TIHTA จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ตามพรบ.สมาคมการค้า ตั้งแต่ 21 เมษายน 2564 ก่อตั้งขึ้นจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการกัญชาและกัญชง ทั้งในรูปแบบของเส้นใยไฟเบอร์ สารสกัดเพื่อการแพทย์และการพาณิชย์ Supplement, Food and Beverage, Skincare and Cosmetic ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สมาคมเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และ สนับสนุนกลุ่มสมาชิก ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสมาชิกตลอดไปจนถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จนนำไปสู่ความมั่นคงของผู้ประกอบการกัญชงในประเทศไทย

QSNCC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) LINK

QSNCC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022
QSNCC ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) งานกัญชง-กัญชานานาชาติ Asia International HEMP and Cannabis Expo 2022
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ศูนย์ฯ สิริกิติ์) THE ULTIMATE INSPIRING World Class Event Platform for All - แลนด์มาร์กที่โดดเด่นใจกลางกรุงเทพฯ รองรับการจัดงานทุกประเภท ออกแบบด้วยดีไซน์ล้ำสมัยเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต บนพื้นที่กว่า 280,000 ตารางเมตร มีพื้นที่จัดแสดงงานมากถึง 78,500 ตารางเมตร เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีระดับโลก ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ใกล้ชิดกับธรรมชาติแม้อยู่ภายในอาคาร รับแสงธรรมชาติชมวิวทะเลสาบและสวนป่าเบญจกิติ ผ่านทางหน้าต่างและระเบียง ผ่อนคลายด้วยการเดินเล่นในสวนป่าเบญจกิติ พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ล่าสุดของกรุงเทพฯ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง