News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทันตกรรม ผู้ประกันตนทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับผู้ประกันตนทุกท่านทำฟันประกันสังคม เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.-19.00 น.
“ดูแลและห่วงใย โปรดวางใจราชเวช” Tel : 045 959 683
ทันตกรรม ผู้ประกันตนทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี  Healthserv.net

ข้อมูลนี้เป็นบริการของ

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร.045-280040 ถึง 55

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง