ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลกำแพงเพชร

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลกำแพงเพชร Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลกำแพงเพชร ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลกำแพงเพชร เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น. ณ ตึก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร
สอบถามโทร. 085-8783635

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลกำแพงเพชร HealthServ
 
 
ค่าบริการ 390 บาท (เบิกไม่ได้)
 
 
เบอร์ต่อภายในคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
โทร. 055-022000
 
ติดต่อสอบถามตั้งแต่เวลา 16.30-19.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
คลินิกอายุรกรรม (ต่อ 2123)
คลินิกอายุรกรรมประสาท (ต่อ 2123)
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปีสสาวะ (ต่อ 2103)
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท (ต่อ 2103)
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ต่อ 2119)
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม/ตรวจฝากครรภ์/ผ่าตัดคลอด/
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (ต่อ 2109)
คลินิกจิตเวช (ต่อ 2123)
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู(กายภาพ)
โรคคนทำงานออฟฟิศ (ปวดคอ บ่า หลัง) (ต่อ 2123)
คลินิกจักษ (ต่อ 2501)
 
ในกรณีแพทย์งดออกตรวจในวันเวลาดังกล่าว ผู้มารับบริการสามารถโทรติดต่อสอบถามไส่ในเวลาราชการ
 
ผู้มารับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางไม่ต้องมีใบนัดสามารถตรวจได้ 
 
 
การบริการช่องทางพิเศษ Ultrasound/CT Scan 
(ไม่สามารถเบิกคืนได้)
 
1. อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
วันจันทร์ ค่าบริการเริ่มต้น 400 บาท
โทร. 055-713772
 
2. เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
ทุกวัน (ยกเว้นวันศุกร์)
ค่าบริการเริ่มต้น 490 บาท
โทร. 094-9896633
 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ป่วยที่มารับบริการ ทุกสิทธิ์ และไม่สะดวกที่จะลางานเพื่อมารับบริการรักษาในเวลาราชการ ได้มีโอกาลมาใช้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางของโรงพยาบาลกำแพงเพชร และได้รับการตรวจกับแพทย์เฉพาะทางโดยตรง โดยผู้ป่วยจะชำระค่าตรวจพิเศษขั้นต่ำ 390 บาท ทุกสิทธิ์
 
1. ผู้รับบริการสามารถใช้สิทธิการรักษา ตามสิทธิได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
  • สิทธิเบิกจ่ายตรง
  • สิทธิประกันสังคม
  • สิทธิบัตรทองในกรณีข้ามเขตผู้ป่วยจะต้องมีใบส่งตัวมาจาก รพ.อำเภอ ด้วยทุกครั้ง
  • สิทธิผู้สูงอายุและอื่นๆ
 

2. ผู้มารับบริการทุกสิทธิต้องจ่ายค่าตรวจพิเศษที่ ไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้ เป็นจำนวนเงิน 390 บาท
 
3. สามารถโทรสอบถามหรือขอทำการนัดหมาย ด้วยการมารับบริการได้ ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา13.30 - 18.00 น ในเวลาราชการเท่านั้น
3.1 คลินิกจำกัดจำนวนผู้มารับบริการ
3.2 ผู้รับบริการจะต้องเช็คอินที่โรงพยาบาลในวันตรวจ ก่อนเวลา 18.00 น. ยื่นบัตร
3.3 เมื่อถึงวันนัดสามารถยื่นบัตรได้ที่เคาร์เตอร์ตึก 60 ปี ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น. เพื่อรับบัตรคิวและรอซักประวัติ (ไม่รับจองคิวล่วงหน้า)
 
4. ในการรับบริการทุกครั้งที่โรงพยาบาล ผู้มารับบริการต้องให้ข้อมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขบัตรโรงพยาบาล และเบอร์โทรศัพท์
 
 
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลกำแพงเพชร HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด