ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วิธีตรวจสอบรายชื่อแพทย์และเลขที่ใบอนุญาตคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม

วิธีตรวจสอบรายชื่อแพทย์และเลขที่ใบอนุญาตคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม Thumb HealthServ.net
วิธีตรวจสอบรายชื่อแพทย์และเลขที่ใบอนุญาตคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ThumbMobile HealthServ.net

ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นแพทย์ เว็บไซด์ แพทยสภา ตรวจสอบสถานประกอบการ ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพวิธีตรวจสอบรายชื่อแพทย์และเลขที่ใบอนุญาตคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม


ตรวจสอบข้อมูลแพทย์ ณ แพทยสภา


ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นแพทย์จริงหรือไม่ที่ เว็บไซด์ แพทยสภา โดยกรอกชื่อ-นามสกุล ข้อมูลของแพทย์ที่รับใบอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์ และมีการแสดงรูปภาพของแพทย์ด้วย

กรณีชื่อถูกต้อง และหากทราบเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่ 

เข้าเว็บไซต์ของแพทยสภา : checkmd.tmc.or.th
  • ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอันเป็นการคุ้มครองประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
  • เฉพาะแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และยังมีชีวิตอยู่
  • กรณีตรวจสอบไม่พบ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแพทยสภาที่ โทรศัพท์: 0-2590-1887 หรือ e-mail: tmc@tmc.or.th
 


ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาล


1. ตรวจสอบสถานประกอบการ (โรงพยาบาล/คลินิก)

การตรวจสอบโดยเฉพาะสถานประกอบการคลินิกเสริมความงามศัลยกรรม เนื่องจากปัจจุบันมีคลินิกศัลยกรรมเปิดใหม่จำนวนมาก ทั้งที่ถูกกฎหมาย และ ไม่ถูกกฎหมาย โดยคลินิกจะมีป้ายชื่อคลินิกและเลขใบอนุญาต 11 หลัก ให้นำข้อมูลเหล่านี่ตรวจสอบคลินิกได้ที่ checkmd.tmc.or.th


2. 
ตรวจสอบโรงพยาบาล/คลินิก
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เว็บไซต์ : privatehospital.moph.go.th
โทร : 02-1937000


3. ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2193 7000
เว็บไซต์ : moph.go.th/search


4. เว็บศูนย์ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.)
เว็บไซต์ : moph.go.th
 *หน่วยงานหลักในการควบคุมดูแล/ ออกใบอนุญาต สถานพยาบาลในประเทศไทย


5. ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
เว็บไซต์ : biz.govchannel.go.th

โทรสอบถาม / กรณี พบ หมอเถื่อน คลินิกเถื่อน ผิดพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ให้แจ้งที่
  • Hotline สายด่วน กรม สบส. 1426
  • มือปราบสถานพยาบาล และ หมอเถื่อน โทร. 02-193-7999 หรือ 02-590-2999 ต่อ 1280-1282
     
 *** สำนักสถานพยาบาล จะมีอำนาจตามกฎหมาย เป็นเจ้าพนักงานไปจับได้ที่เห็นตามข่าว โดยจะมีทีมออกไปจับ ร่วมกับแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ และจะรายงานมาที่แพทยสภาเป็นพยาน เพื่อดำเนินคดีร่วมกันต่อไป (แพทยสภาไม่มีอำนาจไปจับเองต้องผ่านพรบ.สถานพยาบาลกับตำรวจ)
 

6. ตรวจสอบบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

 

วิธีตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล บนเว็บไซต์กรมสบส. LINK

วิธีตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล บนเว็บไซต์กรมสบส. วิธีตรวจสอบรายชื่อแพทย์และเลขที่ใบอนุญาตคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
วิธีตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล บนเว็บไซต์กรมสบส. วิธีตรวจสอบรายชื่อแพทย์และเลขที่ใบอนุญาตคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
1. ไปที่ https://mrd.hss.moph.go.th/
2. คลิกไอค่อน ตรวจสอบคลินิก / รพ.เอกชน (ด้านล่างของหน้า)

เช็คให้ชัวร์ก่อนรับบริการทางการแพทย์ ลดเสี่ยง

 
 วิธีตรวจสอบรายชื่อแพทย์และเลขที่ใบอนุญาตคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
 วิธีตรวจสอบรายชื่อแพทย์และเลขที่ใบอนุญาตคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม
 ผู้ประกอบการสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สามารถรับบริการผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.bizportal.go.th และ www.esta.hss.moph.go.th ตามงานบริการในรูปภาพ

 หรือจองคิวออนไลน์ก่อนมาใช้บริการ ได้ทางเว็บไซต์ www.queue.hss.moph.go.th จำกัดจำนวน 30 คิว/วัน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด