× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อบจ.ราชบุรี ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี ล็อตแรก 2,240 คน

อบจ.ราชบุรี ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี ล็อตแรก 2,240 คน - HealthServ

ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายกอบจ.พร้อมคณะและทีมงาแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจประชาชนที่มารับบริการ

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ
18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เริ่มทำการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี ให้ประชาชน เป็นวันแรกตามกำหนดนัดหมาย โดยมีนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายแพทย์ ธนะบุญ ประสานนาม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจประชาชนผู้ที่เดินทางมารับการบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาของสภากาชาดไทย กับทางศูนย์บริการฉีดวัคซีน อำเภอเมือง

วันนี้มีประชาชนที่ได้รับจัดสรรวัคซีนจากการลงทะเบียน จำนวน 2,240 คน 

อบจ.ราชบุรี ได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 40,000 โดส สำหรับฉีดกลุ่มเป้าหมาย 20,000 คน และได้ทำการสำรวจความต้องการ ใน 4 กลุ่มเป้าหมายตามที่ สภากาชาดไทย กำหนด ได้แก่ 
1. ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำเนาบัตรข้าราชการหรือเอกสารรับรอง)
2. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (สำเนาบัตรประชาชน)
3. ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง (สำเนาบัตรผู้พิการ) 
4. สตรีมีครรภ์ (หนังสือรับรองแพทย์) 
การสำรวจเสร็จสิ้นไปตั้งแต่กลางเดือน กันยายน 2564 ที่ผ่านมา จากนั้นจึงส่งรายชื่อให้สภากาชาดไทยตรวจสอบ-คัดเลือก และได้ประกาศผลให้ประชาชนเข้าตรวจสอบรายชื่อที่จะได้สิทธิ์การฉีดเมื่อ 13 พฤศจิกายน 64 
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ

ลิงค์ตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา อบจ.ราชบุรี Link

หมายเหตุ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากสภากาชาดไทยเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อ ทาง อบจ.ราชบุรี เองเป็นเพียงแค่ผู้รวบรวมรายชื่อเท่านั้น
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)