× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลพระราม 9 ร่วมกับโรงแรมอัลมาส เปิดบริการ Hospitel ห้องพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ 154 เตียง

โรงพยาบาลพระราม 9 ร่วมกับโรงแรมอัลมาส เปิดบริการ Hospitel ห้องพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ 154 เตียง
โรงพยาบาลพระราม 9 ร่วมกับโรงแรมอัลมาส เปิดบริการ Hospitel ห้องพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ 154 เตียง
บริการนี้เป็นของ โรงพยาบาลพระราม 9

โรงพยาบาลพระราม 9 ร่วมกับโรงแรมอัลมาส เปิดบริการ Hospitel ห้องพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ 154 เตียง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแน้วโน้มจำนวนผู้ป่วยที่สถานพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นมากจนทำให้ห้องพักรักษาตัวสำหรับผู้ป่วยไม่เพียงพออยู่ในขณะนี้ และอาจส่งผลให้โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความจำเป็นและความต้องการ

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลพระราม 9 จึงได้เปิดบริการ "Hospitel" ห้องพักเฉพาะกิจ โดยร่วมกับโรงแรมอัลมาส (Almas Hotel Bangkok) ซอยรามคำแหง 5 ปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ติดเชื้อแต่ยังหาเตียงไม่ได้ มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 154 เตียง 
 
ผู้ที่จะใช้บริการต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ประจำโรงพยาบาล ว่าเป็นกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง เป็นไปตามเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาตัวที่ Hospitel ก็จะสามารถเข้าพักที่โรงแรมได้
 
โดยโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อเปิดบริการเป็น Hospitel จะต้องมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการรักษา
ค่าบริการ
1. ห้อง Single Room สำหรับ 1 ท่าน ราคา 6,500 บาท/คืน (14 คืน 91,000 บาท)
2. ห้อง Double Room สำหรับ 2 ท่าน ราคา 10,400 บาท/คืน (14 คืน 145,600 บาท

หมายเหตุ
  1. ราคาเข้าพักสำหรับ 2 ท่าน ลดค่าห้อง 20%
  2. ในกรณีพักไม่ครบ 14 คืน คิดค่าห้องพักเป็นราคาขาย/คืน
  3. ราคารวม ค่าห้อง ค่าอาหาร 3 มื้อ และแม่บ้านทำความสะอาด
  4. ราคา ไม่รวมค่าบริการพยาบาล, ค่ายา, ค่าหัตถการ และค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยใช้อัตราค่าบริการเดียวกันกับที่โรงพยาบาล
  5. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการรับส่ง รอบละ 1,000 บาท
ผู้ที่สนใจติดต่อใช้บริการ Hospitel โดยโรงพยาบาลพระรามเก้า
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1270
โรงพยาบาลพระราม 9 ร่วมกับโรงแรมอัลมาส เปิดบริการ Hospitel ห้องพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ 154 เตียง
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลพระราม 9

โรงพยาบาลพระราม 9

99 ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

ฮอสพิเทล (Hospitel)

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)