ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลยะลา

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลยะลา HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลยะลา ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลยะลา อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลกาบัง 
205 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา โทร.0 7325 8090
 
โรงพยาบาลธารโต
104 ม.1 ถ.สุขยางค์ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา  โทร.0 7329 7041 , 0 7320 7907
 
โรงพยาบาลบันนังสตา 
302 ถ.สุขยางค์ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา  โทร.0 7328 9073 , 0 7328 9142
 
โรงพยาบาลแม่ลาน
128 ม.6 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  โทร.0 7335 6165
 
โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี
106 ม.1 ถ.สิโรรส ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  โทร.0 7343 9204-5
 
โรงพยาบาลรามัน 
207 ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา  โทร.0 7329 5023 , 0 7329 5098
 
โรงพยาบาลรือเสาะ 
184/5 ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
138 ม.6 ถ.ยะหา-ตาชีอ.ยะหา จ.ยะลา โทร.0 73291023
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนธนวิถี ศูนย์สุขภาพชุมชนผังเมือง 4 เทศบาลนครยะลา 
226 ม.4 ถ.ผังเมือง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทร.0 7320 3786
 
ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 
152 ต.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โทร.0 7324 4711
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลรือเสาะ 
ม.1 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โทร.0 7357 1041 
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 
532-534 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
โทร.0 7324 4711
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสะเตง 
97/364-365 ถ.สาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
โทร.0 7324 4711
 
หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู 
27/11 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
โทร.08 0861 5252
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด