ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[บัตรทอง] ไขข้อข้องใจ ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต้องทำอย่างไร (กรณี สปสช ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในพื้นที่ กทม.)

[บัตรทอง] ไขข้อข้องใจ ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต้องทำอย่างไร (กรณี สปสช ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในพื้นที่ กทม.) HealthServ.net
[บัตรทอง] ไขข้อข้องใจ ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต้องทำอย่างไร (กรณี สปสช ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในพื้นที่ กทม.) ThumbMobile HealthServ.net

[บัตรทอง] ไขข้อข้องใจ ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต้องทำอย่างไร (กรณี สปสช ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในพื้นที่ กทม.)

[บัตรทอง] ไขข้อข้องใจ ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต้องทำอย่างไร (กรณี สปสช ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในพื้นที่ กทม.) HealthServ
[สปสช] ไขข้อข้องใจ กรณียกเลิกสัญญาหน่วยบริการในกทม. ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต้องทำอย่างไร

 เมื่อหน่วยบริการประจำใน กทม. ถูกยกเลิกสัญญา สำหรับผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 • แสดงบัตรประาชนเมื่อรับบริการ
 • ซองยาที่รับประทานทั้งหมด (หากมีประวัติการรักษาให้นำติดไปด้วย)
 • เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 37 แห่ง หรือ ที่หน่วยบริการที่ร่วมโครงการกับ สปสช. ในพื้นที่ กทม. ได้เลย
สอบถามเพิ่ทเติมโทรสายด่วน สปสช. 1330  หรือไลน์ @ucbkk    
https://lin.ee/mLvmHpQ

รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการ จำนวน 37 แห่ง 
 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง
 4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์
 5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรื่อง
 6. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
 7. ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์
 8. ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
 9. ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารศรีนคร
 10. ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
 11. ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
 12. ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
 13. ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
 14. ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
 15. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
 16. ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร
 17. ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก
 18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
 19. ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา
 20. ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองคำ บำเพ็ญ
 21. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค
 22. ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
 23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา
 24. ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
 25. ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนอกจอก
 26. ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า
 27. ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิส
 28. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา
 29. ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน
 30. ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
 31. ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม
 32. ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร
 33. ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์
 34. ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
 35. ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา
 36. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาสุข (บางบอน 1) (ศูนย์
 37. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม
 คลิกดูตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละศูนย์ จากแผนที่ด้านล่าง


 
[บัตรทอง] ไขข้อข้องใจ ผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต้องทำอย่างไร (กรณี สปสช ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในพื้นที่ กทม.) HealthServ

ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบบริการ พื้นที่ใกล้เคียง
 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย และควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
 3. เพื่อให้บริการป้องกันและควบคุม

เป้าหมาย
 มุ่งส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรครักษาพยาบาลตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

    

ขอบเขตของหน่วยงาน

 1. งานด้านการรักษาพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง ให้การบริการการรักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรนงเกินขีดความสามารถ ทางศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง จะมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเครือข่าย
   
 2. งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็น
  • งานอนามัยโรงเรียน
  • คลินิกฝากครรภ์
  • การวางแผนครอบครัว
  • การให้ความรู้ / สุขศึกษา
  • ชมรมผู้สูงอายุ
  • งานโภชนาการ
  • งานสาธารณสุขมูลฐาน
 3. งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
  • คลินิกวัณโรค
  • คลินิกสุขภาพเด็กดี
  • การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
  • การรณรงค์กรณีเกิดโรคระบาด
  • การเยี่ยมบ้าน
  • คลินิกวัยทอง
 4. งานด้านสังคมสงเคราะห์
  แบ่งออกเป็น
  • งานด้านการให้บริการผู้ประสบปัญหาด้านสาธารณสุขอนามัยครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ สิทธิกรณีประกันสังคม การเลือกการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ หรือศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง
  • งานด้านผู้สูงอายุ
  • ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบจิตสังคม (Matrix Program)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด