Home : ข่าว COVID-19

หมอพร้อม v.2 Line Official Account วัคซีนพร้อม คุณพร้อมหรือยัง 1 พค นี้

วิธีการเข้าถึงคือไปที่ไลน์ แล้วพิมพ์ หมอพร้อม หรือ ผ่าน QR Code หรือ ลิงค์ line://ti/p/@475ptmfj
Date: 25/02/2564 View: 296,126

เริ่มต้นแอดไลน์ หมอพร้อม V.2

วิธีการเข้าถึงคือไปที่ไลน์ แล้วพิมพ์ "หมอพร้อม" หรือ ผ่าน QR Code หรือ ลิงค์ line://ti/p/@475ptmfj

[[ หมอพร้อม v.2 แอป Google Play & iOS Apple ]]

หมอพร้อม v.2 ผ่าน Line Official Account

 • หมอพร้อม เป็น Line Official Account ที่อยู่ใน Line ที่เราใช้กันทุกวันนี่เอง 
 • วิธีการเข้าถึงคือ
  พิมพ์ "หมอพร้อม"
  หรือ ผ่าน QR Code
  หรือ ลิงค์ line://ti/p/@475ptmfj
 • ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android

หมอพร้อม กับการฉีดวัคซีนโควิด-19

 • หมอพร้อม ใช้สำหรับการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระยะที่ 2 สำหรับ ประชาชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11.7 ล้านคน และ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน 4.3 ล้านคน ได้แก่
  1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
  2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3) โรคไตวายเรื้อรัง
  4) โรคหลอดเลือดสมอง
  5) โรคมะเร็ง
  6) เบาหวาน
  7) โรคอ้วน
 • วัคซีนระยะที่ 2 จะเริ่มฉีด ตั้งแต่7 มิถุนายน-31 กรกฎาคม
 • หมอพร้อม จะถูกใช้เป็นช่องทางสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานที่จัดการเรื่องการฉีดวัคซีน กับผู้ที่รับวัคซีน
 • หมอพร้อม จะใช้แจ้งเตือนการรับวัคซีนเข็มที่ 1  ใช้ยืนยันเมื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว
 • หมอพร้อม จะใช้สำหรับทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1 หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ภายใน 1, 7 และ 30 วัน
 • หมอพร้อม จะแจ้งนัดหมายในการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ยืนยันเมื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว
 • หมอพร้อม จะเป็นระบบรายงานติดตามอาการที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจจะเกิดกับผู้ที่รับวัคซีนไปแล้ว
 • หมอพร้อม จัดเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนของแต่ละคน เมื่อได้รับฉีดครบแล้ว
หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ “หมอพร้อม” สอบถามได้ที่ 1422 หรือ 02-792-2333

ฟังก์ชั่นใช้งานใน "หมอพร้อม v.2"

ในหมอพร้อม เวอร์ชั่น 2 นี้ มีฟังก์ชั่นสำคัญ 12 ฟังก์ชั่น ที่สำคัญในการรับการฉีดวัคซีน
 1. เมื่อเพิ่มแล้ว จึงลงทะเบียน (กดรับเงื่อนไขต่างๆ ไป)  ต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ แต่หากไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ลงไปให้ครบ แล้วกดบันทึก 
 2. ลงทะเบียนแทนคนอื่นได้ เช่น ลงให้พ่อแม่ ผู้สูงอายุ คนในครอบครัว ฯลฯ  วิธีการ ให้กดเลือกเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์
 3. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด - กดเมนู "ลงทะเบียนขอรับวัคซีน" จากนั้นจะได้รับข้อความแจ้งยืนยัน
 4. จองคิวฉีดวัคซีน กดเมนูจองฉีดวัคซีน COVID-19 เลือกจอง และกดรับสิทธิ โดยระบบจะให้ทำแบบคัดกรอง เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน
 5. กรณีเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีน - ให้กดเลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 และทำการเปลี่ยนการจองโดยระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่มาให้
 6. แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 - ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วัน
 7. ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 - หลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อากเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง
 8. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1 - หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ภายใน 1, 7 และ 30 วัน
 9. แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
 10. ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 - โดยจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อากเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง
 11. การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน - โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 12. ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ ครั้งที่ 2 - หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ภายใน 1, 7 และ 30 วัน
ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเอกสารรับรอง International Health Certificate ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศที่เดินทางไป เช่น
 • การรับรองการฉีดวัคซีน
 • ผลการตรวจหาเชื้อในโพรงจมูก
 • ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน
ชมวิดีโอแนะนำการใช้งาน หมอพร้อม

ระบบรองรับหลังฉีด ล็อตใหญ่ มิ.ย. 2564
 • ได้รับใบรับรองหรือใบรับรองดิจิทัล
 • มีคิวอาร์โค้ดเฉพาะบุคคล สำหรับตรวจสอบ
 • สามารถขอใบรับรองไปต่างประเทศ
 • ข้อมูลจะเก็บไว้ในฐานข้อมูล
 • มีแผนภาพออนไลน์แสดงจำนวนผู้ฉีดวัคซีน
หมอพร้อมแล้ว คุณล่ะพร้อมหรือยัง

หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ “หมอพร้อม” สอบถามได้ที่ 1422 หรือ 02-792-2333
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
ICSI+ Chromosomes Screening Package
ราคา 250,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com