ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดทำการ วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถนัดคิวตรวจล่วงหน้าได้ที่ โทร. 08 5555 2500 หรือ www.med.nu.ac.th

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
(Naresuan University Hospital)
เปิดทำการ วันจันทร์-พฤหัสบดี (เวลา 17.00 - 20.00 น.)
โทรนัดตรวจโทร. 08 5555 2500 (ในวัน-เวลาราชการ)
 
 
บริการตรวจนอกเวลาราชการ
ให้บริการใน วันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยใหม่ (New Patients)

1.สามารถโทรศัพท์จองคิวการตรวจ ทางโทรศัพท์หมายเลข 085-5552500 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องตันของผู้ป่วย ได้เก่ ชื่อ-สกุล / เลขบัตรประชาชน / วัน-เดือน-ปีเกิด/หมายเลขโทรศัพท์ ต่อเจ้าหน้าที่รับจองคิวตรวจทางโทรศัพท์

3.กรอกประวัติผู้ป่าย ณ จุดกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ อาการเฉลิมพระเกียรดิ7 รอบ พระชนมพรรษา1 ชั้น 1

4.ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ชั้น 1 พร้อมยื่นบัตรประชาชนและเอกลารของท่าน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
 

ผู้ป่วยเก่า (Old Patients)

กรณีมาตรงนัด (Patients with an appointment card)

1.ถ้าในใบนัดระบุให้เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ อุจจาระ เอกซ์เรย์ ก่อนพบเพทย์ จะต้องไปดำเนินการให้เสร็จก่อนจะพบแพทย์

2.นำบัตรนัดติดต่อที่แผนกต่าง ๆ ที่มีนัด

3.ยกเว้น ผู้ป่วยที่สิทธิการรักษาไม่ขึ้นในบัตรนัดและต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษา
ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 16.30 น เป็นต้นไป


กรณีมาไม่ตรงนัด (No appointment/purpose)

1.สามารถโทรจองคิวการตรวจ ทางโทรศัพท์หมายเลข 085-5552500 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2.ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ชั้น 1 พร้อมยื่นบัตรประชาชนและเอกสารของท่าน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
***หมายเหตุ ตารางแพทย์ออกตรวจ***
*** กรณีการฝากครรภ์ของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้คนไข้ติดต่อที่จุดคัดกรองด้วยตนเองในวัน-เวลาราชการเท่านั้น (ไม่รับจองการฝากครรภ์ทางโทรศัพท์) ***/////////////////////
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
"เปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยข้าราชการ และผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ประกันที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ และไม่สะดวกที่จะลางานเพื่อมารับการรักษาในเวลาราชการได้มีโอกาสมาใช้บริการของโรงพยาบาล ทั้งยังสะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องรอนาน และได้ตรวจกับแพทย์เฉพาะทางโดยตรง ชำระค่าตรวจพิเศษส่วนเกิน ขั้นต่ำ 300 บาท"
 

 
1. ผู้รับบริการไม่สามารถใช้สิทธิ์ต่างๆ ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ยกเว้น สิทธิ์ข้าราชการ

2. ผู้รับบริการสิทธิ์ข้าราชการ ต้องจ่ายค่าตรวจพิเศษส่วนเกินที่ไม่สามารถนำไปเบิกได้ เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 300 บาท

3. กรุณาโทรศัพท์เพื่อนัดคิวการเข้ารับบริการที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 5555 2500 (ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น.)

4. เมื่อถึงวันนัดตรวจ ท่านสามารถเข้าารับบริการได้ ณ จุดบริการตามเวลาที่นัดไว้ ทั้งนี้ สามารถมายื่นบัตรนัดก่อนเวลาตรวจอย่างน้อย 15 นาที

5. ท่านที่ยังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถโทรจองตรวจได้ทางโทรศัพท์ โดยให้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชน และในวันที่มาตรวจ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ให้กดบัตรคิวเพื่อ กรอกประวัติยื่นที่งานเวชระเบียน (ห้องเบอร์4)
 


คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
เปิดทำการ วันจันทร์ - พฤหัสบดี
เวลา 17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
สามารถนัดคิวตรวจล่วงหน้าได้ที่
โทร. 08 5555 2500
หรือ www.med.nu.ac.th
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด