ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Thailand Friendly Design Expo 2023 นวัตกรรมอารยสถาปัตย์และสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล

Thailand Friendly Design Expo 2023 นวัตกรรมอารยสถาปัตย์และสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล Thumb HealthServ.net
Thailand Friendly Design Expo 2023 นวัตกรรมอารยสถาปัตย์และสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ThumbMobile HealthServ.net

งาน Thailand Friendly Design Expo 2023 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปี 2566 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 ณ ฮอลล์ EH100-101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา งานที่จะนำเอานวัตกรรมล้ำหน้าที่เหมาะกับเทรนด์ยุคสมัยของ aging society ที่กำลังใกล้เข้ามาทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก The Expo of Technology Innovation Design and Tourism for All

งาน Thailand Friendly Design Expo จัดโดย มูลนิธิอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล องค์กรที่จัดตั้งขึ้ด้วยปรัชญา "มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมของสังคม และพัฒนาสิทธิความเสมอภาคให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป" 

มูลนิธิอารยสถาปัตย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โดยนายกฤษนะ ละไล เป็นมูลนิธิที่ทำหน้าที่รณรงค์ ขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการออกแบบ จัดทำ จัดสร้าง และปรับปรุงพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) ด้วยการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก และบุคคลที่ใช้รถเข็นทั่วไป

"รวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่เมืองอารยสถาปัตย์ ต้นแบบของเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน"สถิติ FD Expo 2022 ปีล่าสุด
  • จำนวนผู้เข้าชมงาน: 35,454 คน
  • มูลค่าการซื้อขาย : 1,200 ล้านบาท
  • จำนวนบูธ : มากกว่า 150 บูธ

คาดการณ์ FD Expo 2023
  • จำนวนผู้เข้าชมงาน: 50,000 คน
  • มูลค่าการซื้อขาย : 1,500 ล้านบาท
  • จำนวนบูธ : มากกว่า 400 บูธ
     
 
กลุ่มเป้าหมายงาน Thailand Friendly Design Expo
1. นักธุรถืจ นักบริหาร ภาครัฐ และภาครรกิจเอกชน
2. ผู้ประกอบการ,ผู้แทนจำหน่ายสินค้าสุขภาพนานาชาติ
3. ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ ท่องเที่ยวและโรงแรม
4. สถาปนิก นักออกแบบ
5. แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
6. นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา
7ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ-ดูแลผู้สูงอายุ
8.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัว
9. ผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
Thailand Friendly Design Expo 2023 นวัตกรรมอารยสถาปัตย์และสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล HealthServ

 
ไฮโลท์ภายในงานมหกรรมจารยสถาปิตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งบวล ครั้งที่ 7
1.รวมสินค้า นวัตกรรม เทคนโลยี และบริการ ด้านการพื้นฟูดูแลสุขภาพ และธุรกัจเวลเนส
2. พบปะเครือปายนักธุรกิจ นักบริหาร ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจไมซ์ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
3. เลือกซื้อแพคเก็จท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแพคเก๊จท่องเเยวเพื่อคนทั้งมวล ในราคาลดพิเศษเฉพาะภายในงานเท่านั้น
4. จัดแสดง และให้คำแนะนำการออกแบบป่าน ที่อยู่อาศัย โรงแรมที่ฟัก สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป๊วยฟักฟื้น และคนที่ใช้รดเย็น
5. การประชุมนานาชาติ สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในภูมิภาคเอเชียแปชีฟิกและพันธมิตร
6. Workshop นานาชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบอารยสถาปัตย์ ส่งเสริมรรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล พบผู้เชี่ยวซาญด้าน Friendly Design จากทั่วโลก
7. จัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยงานภาครัฐ กระทรวง และสถาบันการศึกษาต่าง
8. รวมอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเด็ดเมนูดัง และธุรกัจอาหารเพื่อสุขภาพ
9. ชมการประกวดวัยเก่าสุขภาพดี และการประกวดเยาวชนทูตอารยสถาปัตย์
10. ช้อบสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคาลดกระหนำา ส่งท้ายปีเถา ต้อนรับปีใหม
 
 
Thailand Friendly Design Expo 2023 นวัตกรรมอารยสถาปัตย์และสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล HealthServ
Thailand Friendly Design Expo 2023 นวัตกรรมอารยสถาปัตย์และสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล HealthServ
Thailand Friendly Design Expo 2023 นวัตกรรมอารยสถาปัตย์และสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด