Home : ข่าว COVID-19

สภาอบจ.สมุุทรปราการ อนุมัติงบ 400 ล. ซื้อวัคซีนโควิด เร่งฉีดให้พี่น้องประชาชน

นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่าเป็นงบจากเงินสะสมงบประมาณปี 2564 เตรียมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนดูแลประชาชน
Date: 17/06/2564 View: 228
สภาอบจ.สมุุทรปราการ อนุมัติงบ 400 ล. ซื้อวัคซีนโควิด เร่งฉีดให้พี่น้องประชาชน  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
สภาอบจ.อนุมัติงบ 400 ล. ซื้อวัคซีนโควิดเร่งฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้พี่น้องประชาชน

15 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 โดยมีนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายสุนทร ปานแสงทอง ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบจ. เข้าร่วมประชุม 
 
สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญมี 2 วาระ คือ
  1. การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนเงิน 400,000,000 บาท 
  2. การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทุกระเบียบวาระในการประชุม
 
ภายหลังการประชุมนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมสภาอบจ. อนุมัติจ่ายผ่านเงินสะสมงบประมาณปี 2564 กว่า 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือกป้องกันไวรัสโควิด 19 อาทิ Modena Pfizer Johnson and Johnson Sinopharm ผ่านกระบวนการตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ชาวสมุทรปราการได้รับวัคซีนทางเลือกได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
 
นอกจากนี้ที่ผ่านมา อบจ. ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สาธารณสุขอำเภอและสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผนึกกำลังยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มีการประสานงานส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล พ่นย่าฆ่าเชื้อตามสถานที่เสี่ยงต่างๆ รวมถึงบริจาคสิ่งของถุงยังชีพอันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยไปจนถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการกลับคืนสู่พื้นที่ปกติโดยเร็ว
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยออฟฟิตซินโดรม...
ราคา 480
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริก
งานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ (EN)...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com