× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์สุขภาพ Wellness Center

ศูนย์สุขภาพ Wellness Center

สวนสุขภาพอรุณ

สวนสุขภาพอรุณ

สวนสุขภาพอรุณเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัดและดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้การรักษาแบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ที่ AHG ปัญหาทางสุขภาพไม่ได้สิ้นสุดที่การดีขึ้นของอาการที่ผิดปกติเท่านั้น แต่เรามุ่งหวังให้ผู้ป่วยกลับสู่สภาวะสมดุลยของสุขภาพที่ดีด้วย ดังนั้นการหาต้นเหตุของปัญหาสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญ

094-8127722

กรุงเทพฯ
BDMS Wellness clinic บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

BDMS Wellness clinic บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

BDMS Wellness Clinic เป็นโครงการที่จะช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ โดยเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการดูแลป้องกัน และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการรวบรวมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญจากทั่วโลก และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้เป็น “คลินิกสุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ” ในเอเชีย

02-8269999

กรุงเทพฯ
W9 Wellness Center โรงพยาบาลพระรามเก้า

W9 Wellness Center โรงพยาบาลพระรามเก้า

ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันก่อนการเกิดโรคเพื่อสร้างสมดุลสุขภาพที่ทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีปราศจากโรค ให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการให้ได้นานที่สุด

092 993 6922

กรุงเทพฯ
RAKxa Wellness

RAKxa Wellness

02-0553100

สมุทรปราการ

RAKxa Wellness

RAKxa Wellness

02-0553100

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)