ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกนอกเวลา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

คลินิกนอกเวลา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร HealthServ.net
คลินิกนอกเวลา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ThumbMobile HealthServ.net

ตาราง คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566เปิดให้บริการเวลา 16.00 - 20.00 น. เเละปิดรับบัตรคิว 18.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 061-384-6319 หรือ 065-717-2431 เวลา 15.00-19.00 น. เเละศัลยกรรมทั่วไป,ศัลยกรรมเต้านม,ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ เปิดให้บริการเเล้ว สายด่วนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1669

คลินิกนอกเวลา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร HealthServ1. อายุรกรรมระบบประสาท
พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล จันทร์ 16.00 - 20.00 น.

2. อายุรกรรมโรคหัวใจ
พญ.ปาลิดา พึ่งผล จันทร์ 16.00 - 20.00 น.

3. กุมารเวชกรรมทั่วไป
พญ.พัชรินทร์ เกียรติกังวาฬไกล จันทร์ 16.00 - 20.00 น.

4. อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
พญ.สุเบญจา พิณสาย อังคาร 16.00 - 20.00 น.

5. อายุรกรรมทั่วไป
พญ.รังสิมา รังสีธรรมปัญญา อังคาร 16.00 - 20.00 น.

6. กุมารเวชกรรมทั่วไป
พญ.ดลยา เอกวิชกุล อังคาร 16.00 - 20.00 น.

7. อายุรกรรมโรคไต
นพ.วรพจน์ เตรียมตระการผล พุธ 16.00 - 20.00 น.

8. อายุรกรรมโรคเลือด
พญ.สิรภัทร รุ่งวิทยาธิวัฒน์ พุธ 16.00 - 20.00 น.

9. กุมารเวชกรรมทั่วไป
พญ.ดลยา เอกวิชกุล พุธ 16.00 - 20.00 น.

10. อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
พญ.วิจิตรา คงคา พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น.

11. อายุรกรรมทั่วไป
พญ.ปวีณา กนกพจนานนท์ พฤหัสบดี 16.00 - 20.00 น.

12. อายุรกรรมระบบประสาท
พญ.วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล ศุกร์ 16.00 - 20.00 น.

13. อายุรกรรมโรคหัวใจ เฉพาะศุกร์ที่1ของเดือน
พญ.ปาลิดา พึ่งผล ศุกร์ 16.00 - 20.00 น.

14. อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
เฉพาะศุกร์ที่3ของเดือน พญ.สุเบญจา พิณสาย ศุกร์ 16.00 - 20.00 น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด