ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลยโสธร

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลยโสธร HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลยโสธร ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลยโสธร อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลยโสธร HealthServ
โรงพยาบาลกุดชุม 
6 ม.14 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทร.0 4578 9090
 
โรงพยาบาลค้อวัง 
ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
 
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว 
ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โทร.0 4579 1133
 
 โรงพยาบาลทรายมูล
 100 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทร.0 4578 7046
 
โรงพยาบาลไทยเจริญ 
ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทร.0 4571 8097
 
โรงพยาบาลป่าติ้ว
 294 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร โทร.0 4579 5015
 
โรงพยาบาลมหาชนะชัย 164 
ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โทร.0 4579 9114
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 
ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โทร.0 4578 1147
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองยศ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร โทร.0 4571 1689
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชน บ้านท่าศรีธรรม
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร โทร.0 4571 2659
 
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเดิด ค่ายบดินทรเดชา 
ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร โทร.0 4576 0039
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจ 
ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร โทร.08 9722 2978
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนไทยเจริญ 
ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โทร.08 1393 4494
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนทรายมูล 
ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร โทร.0 4578 9090
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด