ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า Thumb HealthServ.net
ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์ไตเทียม ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า สนับสนุนโดย บริษัท อีออนเมด จำกัด - ให้บริการพยาบาลการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย วันและเวลาทำการ วันธรรมดา 8.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 8.00 - 16.00 น. วันอาทิตย์ งดให้บริการ สอบถามรายละเอียด 02-548-1000 ต่อ 30101

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า HealthServ
ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า
สนับสนุนโดย บริษัท อีออนเมด จำกัด 
 
- ให้บริการพยาบาลการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 
วันและเวลาทำการ
วันธรรมดา 8.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ 8.00 - 16.00 น. 
หยุดวันอาทิตย์
 
02-548-1000 ต่อ 30101 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด