ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการแผนกต่างๆ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

บริการแผนกต่างๆ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช Thumb HealthServ.net
บริการแผนกต่างๆ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ThumbMobile HealthServ.net

แผนกโรคทั่วไป บริการตรวจรักษาตามรายการดังนี้ แผนกโรคทั่วไป จันทร์ถึงศุกร์ ตรวจที่โรงพยาบาล พระนารายณ์มหาราชสาขา 1 (บริเวณอำเภอเมืองลพบุรี) (เวลา 08.00 – 16.00 น.) คลินิกนอกเวลาจันทร์ถึงศุกร์ ตรวจที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช (เวลา 16.30 – 20.0 น.) คลินิกนอกเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เช้า เวลา 08.00 – 12.00 น. และเย็นเวลา 18.00 – 22.00 น.) โทร 036-785440 ถึง 445 และ 447-450

บริการแผนกต่างๆ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช HealthServ
 
 

บริการแผนกต่างๆ และเบอร์โทร.ติดต่อ

 
แผนกโรคทั่วไป

บริการตรวจรักษาตามรายการดังนี้
 
  • แผนกโรคทั่วไป จันทร์ถึงศุกร์ ตรวจที่โรงพยาบาล พระนารายณ์มหาราชสาขา 1 (บริเวณอำเภอเมืองลพบุรี) (เวลา 08.00 – 16.00 น.)
  • คลินิกนอกเวลาจันทร์ถึงศุกร์ ตรวจที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช (เวลา 16.30 – 20.0 น.)
  • คลินิกนอกเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เช้า เวลา 08.00 – 12.00 น. และเย็นเวลา 18.00 – 22.00 น.)
 
 
แผนกผิวหนัง
บริการตรวจรักษาวันจันทร์ , พุธ , พฤหัสบดี (เวลา 08.30 – 12.00 น.)
โดย พญ. สุจินดา ฤกษ์วลีกุล
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2007


 
 
แผนก หู คอ จมูก
บริการตรวจรักษาวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี (เวลา 08.30 – 12.00 น.)
จันทร์และพุธ โดย นพ. ก้องเกียรติ ณ ระนอง(ลาถึง31ธ.ค.55)
อังคารและพฤหัสบดี โดย พญ. ปราณี สุขรวย
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2009
 


 
แผนกจักษุ (ตา)
บริการตรวจรักษาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลา 08.30 – 12.00น.)
ตรวจจอประสาทตา จันทร์-ศุกร์ (เวลา 13.30 – 15.00 น.)
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2008
 
 
 
แผนกจิตเวช
บริการตรวจรักษาตามรายการดังนี้
• คลินิกจิตเวช (เวลา 08.00 – 12.00 น.)
วันจันทร์ (รายที่นัด) และวันอังคาร โดย นพ.วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี
• งานสุขภาพจิต
- สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
- สุขภาพจิตหญิงมีครรภ์
- จิตบำบัดและครอบครัวบำบัด
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2013
 
 
 
แผนกทันตกรรม
ให้บริการตรวจรักษาวันจันทร์ถึงศุกร์
• คลินิกทันตกรรม (07.30 – 16.00 น.)
• คลินิกทันตกรรมนอกเวลา (16.00 – 20.00 น.)
*หมายเหตุคลินิกทันตกรรมนอกเวลา รับบัตรคิวที่ห้องทันตกรรม เวลา 16.00 น.
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2020
 
 
 
แผนกแพทย์แผนไทย
บริการตรวจรักษา เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคาร แพทย์แผนไทย ตามรายการดังนี้
วันจันทร์ถึงศุกร์ บริการนวดประคบด้วยสมุนไพร
วันอังคารและวันพฤหัสบดี บริการอบไอน้ำด้วยสมุนไพร
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 5040
 
 
แผนกอายุรกรรม
วันจันทร์ (เช้า) 08.30 – 12.00 น. โดย พญ.วันเพ็ญ , นพ.สุพรชัย
วันจันทร์ (บ่าย) 13.00 – 16.00 น.
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2005
 
 
คลินิกโรคปอด
วันอังคาร (เช้า) 08.30 – 12.00 น. โดย พญ.วันเพ็ญ , พญ.เกศกนก และนพ.สิทธิชัย
วันอังคาร (บ่าย) 13.00 – 16.00 น.
 
 
 
คลินิกโรคไต
วันพุธ (เช้า) 08.30 – 12.00 น.  โดย นพ.ธีรพล และคลินิกยาต้านไวรัส (พญ.ใกล้รุ่ง)
วันพุธ (บ่าย) 13.00 – 16.00 น. โดย พญ.วันเพ็ญ , พญ.ราตรี และนพ.สิทธิชัย
 
 
 
คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันพฤหัสบดี (เช้า) 08.30 – 12.00 โดย พญ.ราตรี , และนพ.สุพรชัย
วันพฤหัสบดี (บ่าย) 13.00 – 16.00 น.
 

 
คลินิกยาต้านไวรัส (พญ.เกศกนก)
วันศุกร์ (เช้า) 08.30 – 12.00 น. โดย พญ.ใกล้รุ่ง , นพ.สุพรชัย และ นพ.วีรชัย
วันศุกร์ (บ่าย) 13.00 – 16.00 น.
 
 
 
คลินิกวัณโรค (TB)
ติดต่อ 036-785440 ถึง 445 และ 447 ถึง 450 ต่อ 2222
*หมายเหตุ ผู้มารับบริการรายใหม่ต้องพบแพทย์ที่ แผนกโรคทั่วไปก่อนเข้าระบบนัดอายุรกรรม
**กรณีต้องการเลื่อนนัดผู้ป่วยอายุรกรรม ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2222
 
 
 
แผนกศัลยกรรม
บริการตรวจรักษาตามรายการดังนี้ (เวลา 08.30 – 12.00 น.)
• ศัลยกรรมทั่วไป วันจันทร์ โดย นพ.นพดล กาญจนะ
วันอังคาร โดย แพทย์เวรตามเดือน
วันพุธ โดย นพ.สุชาติ เอื้อพันธุ์พงศ์
วันพฤหัสบดี โดย นพ.อภิรัตน์ อนุสราภรณ์
• ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ วันอังคาร,วันศุกร์ โดย นพ.อรรถสิทธิ์ จิตการค้า
• ศัยกรรมระบบประสาท วันพุธ โดย พญ.ศศิวิมล มงคลสุขไพบูลย์
• ศัลยกรรมตกแต่ง วันพฤหัสบดี โดย นพ.โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา
• คลินิกฝังเข็ม (เวลา 13.00 – 16.00 น.) วันพุธ โดย นพ.สุชาติ เอื้อพันธุ์พงศ์
 
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2014
 
 
 
แผนกกระดูกและข้อ
บริการตรวจรักษา (เวลา 08.30 – 12.00 น.) ดังนี้
• คลินิกกระดูกและข้อ 
จันทร์ โดย นพ.ธนะชัย ธัญญกุลสัจจา
อังคาร แพทย์ปรึกษา
พุธ โดย นพ.นรินทร์ โชติรสนิรมิ
พฤหัสบดี โดย นพ.เศกสิทธิ์ สังข์เครือ
ศุกร์ โดย นพ.นรินทร์ โชติรสนิรมิต และ นพ. นิติพล นวลสาลี
*หมายเหตุ แพทย์นรินทร์รับเฉพาะผู้ป่วยรายที่นัดเท่านั้น หากไม่ได้นัดติดต่อจองนัดล่วงหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
 
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2015


 
 
แผนกกุมารเวช (เด็ก)
บริการตรวจรักษาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
ติดต่อ 036-785440 ถึง 445 และ 447 ถึง 450 ต่อ 2006
 


 
ตรวจสุขภาพเด็กดีและฉีดวัคซีนเด็ก
บริการวันอังคาร และ วันศุกร์ (เวลา 08.30 . 12.00 น.)
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2011


 
แผนกสูติ - นรีเวช และวางแผนครอบครัว
บริการตรวจรักษาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลา 08.30 – 12.00 น.)
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2010


 
 
ฝากครรภ์
บริการรับฝากครรภ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (เวลา 8.30 – 12.00 น.)
ติดต่อ 036-621537 ถึง 45 ต่อ 2012
 

การรับบริการตรวจรักษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช


การยื่นบัตรเพื่อรับการบริการตรวจรักษา (เริ่มแจกบัตรคิวตรวจโรค เวลา 7.00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์)
โปรดนำเอกสารมา ดังนี้
• บัตรประจำตัวโรงพยาบาลของผู้ป่วย
• บัตรประจำตัวประชาชน
• สิทธิบัตรต่าง ๆ ด้านการรักษาพยาบาล เช่น บัตรทอง , บัตรประกันสังคม , สิทธิการเข้าร่วมโครงการพิเศษของโรงพยาบาล เป็นต้น
• กรณีมีหนังสือส่งตัวบัตรทองนอกเขตอำเภอเมืองลพบุรีต้องถ่ายสำเนาหนังสือส่งตัว,บัตรทองและ บัตรประชาชนแนบด้วยทุกครั้งที่มาตรวจ
• ถ้ามีใบนัดตรวจจากแพทย์ให้ยื่นด้วยทุกครั้ง (** กรณีไม่ยื่นสิทธิด้านการรักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ท่านจะต้องชำระเงินเองเท่านั้น)
 
 
 

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

260 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
โทร 036-785440 036-785441 036-785442 036-785443 036-785444 036-785445 และ 036-785447 036-785448 036-785449 036-785450
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด