ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เขตคลองสาน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566

เขตคลองสาน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 Thumb HealthServ.net
เขตคลองสาน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเขตคลองสาน ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ชวนทุกท่านนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย 4-15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

สำนักงานเขตคลองสาน ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ชวนทุกท่านนำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย 
ในวันเวลา และสถานที่ ดังนี้ 
 
4 ก.ย. 2566 ชุมชนสวนสมเด็จย่า
5 ก.ย. 2566 ชุมชนช่างนาค-สะพานยาว
6 ก.ย. 2566 วัดอนงค์คารามวรวิหาร
7 ก.ย. 2566 ชุมชนท่าดินแดง 14-16
8 ก.ย. 2566 วัดทองธรรมชาติ
11 ก.ย. 2566 วัดทองนพคุณ
12 ก.ย. 2566 วัดทองเพลง
13 ก.ย. 2566 ชุมชนวัดสุทธาราม
14 ก.ย. 2566 วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
15 ก.ย. 2566 ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บน
 
เวลา 10.00 - 12.00 น. 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร 02 863 1664 ในวันและเวลาราชการ 
เขตคลองสาน : กำหนดการหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 HealthServ
เทคโนโลยีการกำจัดขน โดยเลเซอร์ช่วงคลื่น 1064 ที่มีพลังงานสูงที่สุดในขณะนี้ ใช้กำจัดขนได้ดีสำหรับผิวคนไทย เอเชีย ทั้งในผู้ที่มีผิวขาวไปจนถึงผู้ที่มีผิวคล้ำมาก กำจัดได้ทั้งขนหยาบและขนละเอียด มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 
Gentle YAG LASER is a hair removal method with 1064 nm. Wavelength laser which is useful in hair reduction for all skin types : white, dark or tanned skin. Brown or black hair are candidates for the treatment. Gentle YAG LASER is effective, comfort, quick and safe treatment.
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด