ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เมืองพัทยา จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี มกราคม-พฤษภาคม 2567

เมืองพัทยา จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี มกราคม-พฤษภาคม 2567 HealthServ.net
เมืองพัทยา จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี มกราคม-พฤษภาคม 2567 ThumbMobile HealthServ.net

เมืองพัทยา ต้อนรับปีใหม่ดูแลคนเลี้ยงสัตว์ จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขแมว ฟรี ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2567 กำหนดให้บริการหน่วยละ 50 ตัว โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วัน 09.00 – 12.00 น. หน่วยบริการจุดใดบ้างในพัทยา เช็คจากกำหนดการ (*กำหนดการและรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลง ติดตามประกาศ ณ เพจ PRPattaya) 

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

กำหนดการเดือนกุมภาพันธ์ เวลา 9.00 - 12.00 น. ทุกจุด
 • 2 กุมภาพันธ์ 2567 วัดเขาพระใหญ่
 • 5 กุมภาพันธ์ 2567 วัดเขาพระบาท บริเวณหน้าโบสถ์
 • 7 กุมภาพันธ์ 2567 วัดเขาพระบาท บริเวณหน้าโบสถ์
 • 14 กุมภาพันธ์ 2567 วัดชัยมงคล
 • 16 กุมภาพันธ์ 2567 วัดชัยมงคล
 • 19 กุมภาพันธ์ 2567 วัดธรรมสามัคคี
 • 21 กุมภาพันธ์ 2567 วัดธรรมสามัคคี
 • 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักสงข์หนองอ้อ

เดือนมีนาคม 2567

 กำหนดการเดือนมีนาคม 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทุกจุด
 • 1 มีนาคม 2567 สำนักสงข์หนองอ้อ
 • 4 มีนาคม 2567 เกาะล้าน
 • 6 มีนาคม 2567 วัดหนองใหญ่
 • 13 มีนาคม 2567 วัดหนองใหญ่
 • 15 มีนาคม 2567 วัดโพธิสัมพันธ์
 • 18 มีนาคม 2567 วัดโพธิสัมพันธ์
 • 20 มีนาคม 2567 วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
 • 27 มีนาคม 2567 วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
 • 29 มีนาคม 2567 วัดป่าสุทธิภาวัน

ข้อควรปฏิบัติ

ข้อควรปฏิบัติ มีดังนี้
 
 • ฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า สัตว์เลี้ยงจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
 • ผ่าตัดทำหมันคุมกำเนิดถาวร ให้บริการสำหรับสุนัขและแมวไทยเท่านั้น งดรับสุนัขแมวพันธุ์หรือผสม และต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย โดยงดน้ำ งดอาหาร พร้อมกักบริเวณ หรือขังกรง เป็นเวลา 8 - 12 ชั่วโมง (ให้สิทธิ์ครัวเรือนละไม่เกิน 2 ตัว) ระหว่างรอขอความร่วมมือ ล่ามโซ่หรือขังโกรงห้ามปล่อยสุนัขและแมวเพื่อป้องกันน้องแอบทานอาหาร)
 • ผู้เข้ารับบริการจะต้องนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียน
 • หากผู้เข้ารับบริการไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ ให้แจ้งที่อยู่ที่อาศัย ที่อยู่ปัจจุบันในเขตพื้นที่ได้
 
สำหรับประชาชนที่สนใจนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ควรปฏิบัติตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสัตวแพทย์ ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 111826 ในวันและเวลาราชการ หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

++ กิจกรรมที่ผ่านไป ++

 

เดือนมกราคม 2567

กำหนดการออกหน่วยให้บริการประจำเดือน มกราคม 2567 รับหน่วยละ 50 ตัว ให้บริการ 09.00 – 12.00 น.
 • วันที่ 8 มกราคม 2567 วัดทองพัฒนาราม 
 • วันที่ 10 มกราคม 2567 วัดทองพัฒนาราม 
 • วันที่ 17 มกราคม 2567 วัดใหม่หาดกระทึงทอง 
 • วันที่ 19 มกราคม 2567 วัดใหม่หาดกระทึงทอง 
 • วันที่ 22 มกราคม 2567 วัดบุณย์กัญจนาราม 
 • วันที่ 24 มกราคม 2567 วัดบุณย์กัญจนาราม
 • วันที่ 31 มกราคม 2567 วัดเขาพระใหญ่ 
 

 

ตารางให้บริการ ปี 2565

ตารางให้บริการ ปี 2565 
เมษายน
4 เมษายน 2565 ณ วัดจิตตภาวัน
11 เมษายน 2565 ณ วัดกระทิงลาย
18 เมษายน 2565 ณ วัดช่องลมนอก
20 เมษายน 2565 ณวัดป่าสุทธิภาวัน
25 เมษายน 2565 ณวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
27 เมษายน 2565 ณ วัดโพธิสัมพันธ์
 
พฤษภาคม
9 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์หนองอ้อ
11 พฤษภาคม 2565 ณ วัดหนองใหญ่
18 พฤษภาคม 2565 ณ วัดธรรมสามัคคี
23 พฤษภาคม 2565 ณ วัดชัยมงคล
25 พฤษภาคม 2565 ณ วัดเขาพระใหญ่
30 พฤษภาคม 2565 ณ วัดเขาพระบาท
 
มิถุนายน
6 มิถุนายน 2565 ณ วัดใหม่หาดกระทึงทอง
8 มิถุนายน 2565 ณ เกาะล้าน
13 มิถุนายน 2565 ณ วัดจิตตภาวัน
15 มิถุนายน 2565 ณ วัดกระทิงราย
20 มิถุนายน 2565 ณ วัดช่องลมนอก
22 มิถุนายน 2565 ณ วัดป่าสุทธิภาวัน
27 มิถุนายน 2565 ณ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
29 มิถุนายน 2565 ณ วัดโพธิสัมพันธ์
 
กรกฏาคม
6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองใหญ่
11 กรกฎาคม 2565 ณ วัดธรรมสามัคคี
18 กรกฎาคม 2565 ณ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง
20 กรกฎาคม 2565 ณ วัดเขาพระใหญ่
25 กรกฎาคม 2565 ณ วัดเขาพระบาท
27 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบุณย์กัญจนาราม
 
สิงหาคม 
8 สิงหาคม 2565 ให้บริการ ณ วัดธรรมสามัคคี 
15 สิงหาคม 2565 ให้บริการ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง
 

ตารางบริการ ปี 2563

มิถุนายน 2563 ดังนี้
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนกระบก 33
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ วัดธรรมสามัคคี 
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนวัดธรรมสามัคคี
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนพัทยาเหนือ
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนรุ่งเรือง 
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนซอย 5 ธันวา
วันที่พุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนเจริญสุขพัฒนา 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนเพนียดช้าง 
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ สำนักสงฆ์หนองอ้อ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนชุมสาย
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนซอยบงกช
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนอรุโณทัย  
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด