ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566

6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566 HealthServ.net

ปี 2566 มีโรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร , รพ.กรุงไทย เวสเทิร์น นนทบุรี , รพ.เชียงราย ราม , รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช , รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง , รพ.กรุงเทพสุราษฎร์

6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net
 

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร LINK

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน ได้ขยายขีดความสามารถเป็นโรงพยาบาลประเภททั่วไประดับทุติยภูมิ ขนาด 60 เตียง ประกอบด้วย หอผู้ป่วยหญิง 30 เตียง, หอผู้ป่วยชาย 20 เตียง, ห้องพิเศษ 6 ห้อง และหออภิบาลผู้ป่วยหนัก 4 เตียง  และอยู่ระหว่างขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงในอนาคต
 • ตั้งอยู่ที่  2 ซอย ลาดกระบัง 15 แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
 • โทร. 0-23269995 , 02-3267711
 • แผนที่
 • facebook

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี LINK

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก ของจังหวัด ที่บริการผู้ประกันตน และแห่งที่ 3 ของจังหวัด ต่อจาก รพ.เกาะสมุย และ รพ.สุราษฎร์ธานี (ทั้งสอง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 
   โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ มีความพร้อมให้บริการทางการแพทย์ในหลายๆด้าน อาทิเช่น ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง, ศัลยกรรมทั่วไป, กระดูกและข้อ, หู คอ และจมูก, อายุรกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมประสาทและสมอง, กุมารเวช, สูติ-นารีเวช, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศูนย์ตรวจสุขภาพและเวชศาสตร์ครอบครัว ฯลฯ ซึ่งมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยในทั้งหมด 59 เตียง และจะขยายเพิ่มเติมเป็น 150 เตียงในอนาคตอันใกล้นี้
 • 179, 179/1 หมู่ที่ 1 วัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 
 • โทร. 1719 , 077-956789
 • แผนที่
 • facebook

โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น นนทบุรี LINK

โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น นนทบุรี 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น นนทบุรี 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์น เปิดให้บริการ 25 กรกฎาคม 2565 และเริ่มเปิดรับผู้ประกันตน สิทธ์ประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ทีมงานโรงพยาบาลมีบริการให้คำแนะนำเรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาลของสิทธิ์ประกันสังคม ติดต่อโทร.028229797
 
    โรงพยาบาลกรุงไทย เวสเทิร์นเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 120 เตียง ตั้งอยู่ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเป็นศูนย์การรักษาและช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในบริเวณภาคตะวันตกของกรุงเทพและปริมณฑล
 • 77 ตำบล บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
 • โทร 02-8229797
 • แผนที่
 • facebook

 

โรงพยาบาลเชียงราย ราม LINK

โรงพยาบาลเชียงราย ราม 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลเชียงราย ราม 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลเชียงรายราม (เดิมคือโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์) โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางจำนวน 59 เตียง เครือโรงพยาบาลรามคำแหง กลางเมืองเชียงราย เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และเริ่มเปิดรับผู้ประกันตนประกันสังคม เป็นปีแรก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.053-719-719 , 062-130-8988 
 • 123 หมู่ 26 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง.อ.เมิองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 
 • โทร.053-719-719 , 062-130-8988
 • แผนที่
 • facebook

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช LINK

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขนาด 426 เตียง ได้ทำพิธีเปิดอาคาร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโรงพยาบาลประกันสังคม แห่งที่ 6 ในจังหวัด นครศรีธรรมราช  เปิดรับผู้ประกันตนประกันสังคมเป็นปีแรก นอกจากรองรับผุ้ประกันตนประกันสังคมแล้ว ยังสามารถดูแลผู้ป่วยสิทธิอื่นๆ ได้แก่ สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท(เฉพาะนักศึกษา) สิทธิพรบ. สิทธิรัฐวิสาหกิจ สิทธิพนักงาน มวล. สิทธิประกันอุบัติเหตุ มวล. สิทธิประกันชีวิต และผู้ป่วยที่จ่ายเงินเอง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 075-673059 ในวันและเวลาราชการ
 •  222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
 • โทร. 075-673059 
 • แผนที่
 • facebook

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง LINK

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 6 โรงพยาบาลประกันสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่ปี 2566
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เป็น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ในเขตชุมชนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดระยอง ประมาณ 18 กิโลเมตร  
       ปัจจุบันบริเวณโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มีเนื้อที่ 7 ไร่ การก่อสร้างอาคารได้เริ่มในปี 2540 เปิดให้บริการผู้ป่วย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2541 โดยเปิดบริการเฉพาะผู้ป่วยนอกก่อน ต่อมา วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 จึงเปิดบริการผู้ป่วยใน ด้วยขนาด 30 เตียง(เตียงรวม 24 เตียง พิเศษ 6 เตียง) โดยมีนายแพทย์สุรทิน มาลีหวล เป็นผู้อำนวยการคนแรกและดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ติดต่อสอบถาม Call center : 038-684444 
 • ที่อยู่  111 ถ. สุขุมวิท ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150
 • 038-684444
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด