กทม เปิด14 จุด บริการฉีดวัคซีนโควิดรอบกรุงเทพ เป้าหมายฉีด 20,500 คนต่อวัน

May 04, 2021 676

กทม. เห็นชอบแผนการวัคซีนโควิด ระยะที่ 2 ที่จะเริมฉีดช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ กำหนดสถานที่ให้บริการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล รวมจำนวน 14 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร

กทม เปิด14 จุด บริการฉีดวัคซีนโควิดรอบกรุงเทพ เป้าหมายฉีด 20,500 คนต่อวัน (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x450 px
30 เม.ย. 64 กทม. แถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการจัดหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
ในเดือน มิ.ย. 64 กทม.จะได้รับการจัดสรรวัคซีน โดยมีเป้าหมายฉีดให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร หรือประมาณ 5 ล้านคน (เพื่อให้เกิด ภูมิคุ้มกันหมู่ - herd immunity) เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย กระจายวัคซีนได้รวดเร็ว มีความสะดวกต่อประชาชน และลดการเดินทางข้ามพื้นที่ กทม. จึงกำหนดแผนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนแรกในโรงพยาบาลทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรือรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน

2. ส่วนที่สองเป็นหน่วยบริการวัคซีนกรุงเทพมหานคร 14 แห่ง
สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี ที่สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และได้ทำการจองคิวรับวัคซีนมาแล้ว หน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล รวมจำนวน 14 แห่ง  ได้แก่
 1. SCG บางซื่อ 2,000 คน/วัน
 2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 2,000 คน/วัน
 3. สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน 1,500 คน/วัน
 4. ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค เขตสวนหลวง 1,000 คน/วัน
 5. True Digital Park เขตพระโขนง 1,000 คน/วัน
 6. เอเชียทีค เขตบางคอแหลม 2,000 คน/วัน
 7. เดอะมอลล์ บางกะปิ 2,000 คน/วัน
 8. โรบินสัน ลาดกระบัง 1,000 คน/วัน
 9. โลตัส มีนบุรี 1,000 คน/วัน
 10. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย 1,000 คน/วัน
 11. ไอคอนสยาม เขตคลองสาน 1,000 คน/วัน
 12. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พระราม 2 เขตบางขุนเทียน 1,500 คน/วัน
 13. เดอะมอลล์ บางแค 2,000 คน/วัน แ
 14. บิ๊กซี บางบอน 1,500 คน/วัน 
*คลิกที่ชื่อแต่ละแห่งเพื่อดูแผนที่

ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้รวมกว่า 20,500 คนต่อวัน แต่ละหน่วยจะมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ร่วมให้บริการวัคซีน COVID-19

ประชาชนสามารถเลือกหน่วยบริการที่ประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนได้ทาง Line “หมอพร้อม” ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานพร้อมกัน 1 พ.ค.นี้ 
แผนการวัคซีนโควิด ระยะที่ 2 ที่จะเริมฉีดช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ กำหนดฉีดให้กับบุคคลากร ต่างๆ ดังนี้
 1. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค อาทิ ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต (พนักงานกวาดและเก็บขนขยะ)
 2. เจ้าหน้าที่ด่านท่าเรือคลองเตย
 3. เจ้าหน้าที่ในสถานกักตัวทั้งในส่วนของ SQ , ASQ และLQ
 4. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Hospitel
 5. รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไป ตามเป้าหมายหลักของกระทรวงสาธารณสุข  


เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกสถานที่ให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล ประกอบด้วย
 • เป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางเข้ารับบริการได้สะดวก
 • ในกรณีฉุกเฉินสามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ภายใน 10 นาที
 • ตำแหน่งที่จัดหน่วยบริการต้องสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดจอดรถพยาบาลได้สะดวก
 • มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดบริการฉีกวัคซีนตามแนวทางและหลักการป้องกันการติดเชื้อ
 • มีการจัดจุดพักรอสังเกตอาการ 30 นาที
 • จัดที่นั่งรองรับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 100 ราย
 • อากาศถ่ายเทดี ไม่ร้อนเกินไป
 • มีห้องน้ำสำหรับให้บริการประชาชน
 • มีจุดล้างมือสำหรับบุคลากร
 • มีการให้บริการ Internet หรือ wifi เพื่อรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่
 
          นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้หน่วยให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล จัดเก้าอี้นั่งพักคอยสำหรับประชาชนให้เพียงพอกับประชาชนที่มารอรับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถขยายเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการได้ตามสถานการณ์ ซึ่งในเบื้องต้นได้รับการประสานจากภาคเอกชนจะให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
28 เมย 64
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com