ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ของขวัญปีใหม่กรมปศุสัตว์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันหมาแมวฟรี ทั่วประเทศ เป้า 3 แสนตัว

ของขวัญปีใหม่กรมปศุสัตว์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันหมาแมวฟรี ทั่วประเทศ เป้า 3 แสนตัว Thumb HealthServ.net
ของขวัญปีใหม่กรมปศุสัตว์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันหมาแมวฟรี ทั่วประเทศ เป้า 3 แสนตัว ThumbMobile HealthServ.net

กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายกรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมโครงการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการทั่วประเทศตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 พร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี มีเป้าหมายรวมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 300,000 ตัว สอบถามโทร.สายด่วน 063-2256888

ของขวัญปีใหม่กรมปศุสัตว์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันหมาแมวฟรี ทั่วประเทศ เป้า 3 แสนตัว HealthServ
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการเป็นการส่งความสุขให้ประชาชน และเจ้าของ สัตว์เลี้ยง ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566

จึงมอบหมายให้ กรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรมโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยส่วนกลางจัดที่ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 - 9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ
ของขวัญปีใหม่กรมปศุสัตว์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันหมาแมวฟรี ทั่วประเทศ เป้า 3 แสนตัว HealthServ
 
“ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 นับเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปัจจุบันทรงโปรดให้ดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป ปี พ.ศ. 2564 – 2568 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกอบกับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดโครงการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน” ดร.เฉลิมชัย กล่าว
 
 
ของขวัญปีใหม่กรมปศุสัตว์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันหมาแมวฟรี ทั่วประเทศ เป้า 3 แสนตัว HealthServ
 ด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ได้จัดกิจกรรมพิธีเปิด ( Kick Off ) โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 เป็นหนึ่งในโครงการครอบครัวปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์ องค์กรอิสระ ประชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง มีการจัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ตามพระปณิธานฯ ภายในปี พ.ศ. 2568 ต่อไป
 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในวันที่ 21 ธันวาคม นี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ ZOOM และ Facebook ไปพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วย มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ การให้บริการผ่าตัดทำหมันไปพร้อมกันทุกจังหวัด โดยโครงการจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 พร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี มีเป้าหมายรวมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 300,000 ตัว
 
การจัดกิจกรรมในวันนี้ทุกจังหวัดมีการผ่าตัดทำหมันรวม 10,000 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 20,000 ตัว ซึ่งเฉพาะที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีมีการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 600 ตัว ทั้งนี้ ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงในแต่ละจังหวัด สามารถพาสัตว์เลี้ยงไปรับบริการได้ที่จุดให้บริการของแต่ละจังหวัด คลินิกรักษาสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถตรวจสอบจุดให้บริการแต่ละจังหวัดได้จากเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์
ของขวัญปีใหม่กรมปศุสัตว์ จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันหมาแมวฟรี ทั่วประเทศ เป้า 3 แสนตัว HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด