ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดปัตตานี

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดปัตตานี Thumb HealthServ.net
รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดปัตตานี ThumbMobile HealthServ.net

จังหวัดปัตตานี มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) 128 แห่งใน 12 อำเภอ (อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น อำเภอยะหริ่ง อำเภอยะรัง อำเภอกะพ้อ อำเภอแม่ลาน)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดปัตตานี

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละดือรามัน จังหวัดปัตตานี
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะแน จังหวัดปัตตานี
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยือแบ็ง จังหวัดปัตตานี
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปล่องหอย จังหวัดปัตตานี
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุแตบือราแง จังหวัดปัตตานี
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล่องหอย จังหวัดปัตตานี
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดำ จังหวัดปัตตานี
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากู จังหวัดปัตตานี
 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิเทน จังหวัดปัตตานี
 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควน จังหวัดปัตตานี
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกกระบือ จังหวัดปัตตานี
 12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอน จังหวัดปัตตานี
 13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าน้ำ จังหวัดปัตตานี
 14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะรวด จังหวัดปัตตานี
 15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง จังหวัดปัตตานี
 16. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตราะหัก จังหวัดปัตตานี
 17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทราย จังหวัดปัตตานี
 18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอก จังหวัดปัตตานี
 19. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อ จังหวัดปัตตานี
 20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่า จังหวัดปัตตานี
 21. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ่อมิ่ง จังหวัดปัตตานี
 23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาหยุดพระ จังหวัดปัตตานี
 24. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเสาะ จังหวัดปัตตานี
 25. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระหวะ จังหวัดปัตตานี
 26. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะจัน จังหวัดปัตตานี
 27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรัง จังหวัดปัตตานี
 28. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถนน จังหวัดปัตตานี
 29. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำใส จังหวัดปัตตานี
 30. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะโด จังหวัดปัตตานี
 31. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปานัน จังหวัดปัตตานี
 32. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลางา จังหวัดปัตตานี
 33. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะยิไร จังหวัดปัตตานี
 34. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกำ จังหวัดปัตตานี
 35. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคอใต้ จังหวัดปัตตานี
 36. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคอบน จังหวัดปัตตานี
 37. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโด จังหวัดปัตตานี
 38. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกอลำ จังหวัดปัตตานี
 39. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตูม จังหวัดปัตตานี
 40. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่ จังหวัดปัตตานี
 41. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาเราะบองอ จังหวัดปัตตานี
 42. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือแนปิแน จังหวัดปัตตานี
 43. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะตา จังหวัดปัตตานี
 44. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบิตุมุดี จังหวัดปัตตานี
 45. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน จังหวัดปัตตานี
 46. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี จังหวัดปัตตานี
 47. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง จังหวัดปัตตานี
 48. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแว้ง จังหวัดปัตตานี
 49. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัด จังหวัดปัตตานี
 50. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะดาวา จังหวัดปัตตานี
 51. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะนอ จังหวัดปัตตานี
 52. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะรัง จังหวัดปัตตานี
 53. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตอหลัง จังหวัดปัตตานี
 54. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละ จังหวัดปัตตานี
 55. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละกาโปร์ จังหวัดปัตตานี
 56. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงจึงงา จังหวัดปัตตานี
 57. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงดาลอ จังหวัดปัตตานี
 58. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแกะ จังหวัดปัตตานี
 59. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลีอายร์ จังหวัดปัตตานี
 60. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู จังหวัดปัตตานี
 61. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาตาบูดี จังหวัดปัตตานี
 62. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโลย จังหวัดปัตตานี
 63. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิยามุมัง จังหวัดปัตตานี
 64. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุลากง จังหวัดปัตตานี
 65. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังยง จังหวัดปัตตานี
 66. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราตาปันยัง จังหวัดปัตตานี
 67. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาบัน จังหวัดปัตตานี
 68. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแรด จังหวัดปัตตานี
 69. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 70. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะดุนง จังหวัดปัตตานี
 71. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบิ้ง จังหวัดปัตตานี
 72. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตราะบอน จังหวัดปัตตานี
 73. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคล้า จังหวัดปัตตานี
 74. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเก่า จังหวัดปัตตานี
 75. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจลาโก จังหวัดปัตตานี
 76. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจาะโบ จังหวัดปัตตานี
 77. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาเลาะ จังหวัดปัตตานี
 78. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบือเระ จังหวัดปัตตานี
 79. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะเสยะวอ จังหวัดปัตตานี
 80. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแป้น จังหวัดปัตตานี
 81. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังดาลำ จังหวัดปัตตานี
 82. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร จังหวัดปัตตานี
 83. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปาะ จังหวัดปัตตานี
 84. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอลอตันหยง จังหวัดปัตตานี
 85. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนรัก จังหวัดปัตตานี
 86. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาโต๊ะ จังหวัดปัตตานี
 87. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงเปาว์ จังหวัดปัตตานี
 88. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากำชำ จังหวัดปัตตานี
 89. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนเรนทร์ จังหวัดปัตตานี
 90. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง จังหวัดปัตตานี
 91. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขา จังหวัดปัตตานี
 92. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาวา จังหวัดปัตตานี
 93. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโตนด จังหวัดปัตตานี
 94. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากูโบ จังหวัดปัตตานี
 95. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุโละปุโย จังหวัดปัตตานี
 96. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาบี จังหวัดปัตตานี
 97. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิปะสะโง จังหวัดปัตตานี
 98. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาราเฮาะ จังหวัดปัตตานี
 99. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะมิยอ จังหวัดปัตตานี
 100. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมานิง จังหวัดปัตตานี
 101. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลุโบะ จังหวัดปัตตานี
 102. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันหยงลูโละ จังหวัดปัตตานี
 103. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา จังหวัดปัตตานี
 104. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาราโหม จังหวัดปัตตานี
 105. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะกาฮะรัง จังหวัดปัตตานี
 106. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุยุด จังหวัดปัตตานี
 107. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี
 108. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย จังหวัดปัตตานี
 109. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโหนด จังหวัดปัตตานี
 110. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ จังหวัดปัตตานี
 111. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดปัตตานี
 112. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
 113. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพธ์ จังหวัดปัตตานี
 114. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว จังหวัดปัตตานี
 115. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ จังหวัดปัตตานี
 116. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพลา จังหวัดปัตตานี
 117. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกตุ จังหวัดปัตตานี
 118. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาประดู่ จังหวัดปัตตานี
 119. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโกระ จังหวัดปัตตานี
 120. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอ้น จังหวัดปัตตานี
 121. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามยอด จังหวัดปัตตานี
 122. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากล่อ จังหวัดปัตตานี
 123. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบอน จังหวัดปัตตานี
 124. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินเสมอ จังหวัดปัตตานี
 125. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหม้ จังหวัดปัตตานี
 126. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรังมดแดง จังหวัดปัตตานี
 127. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่ จังหวัดปัตตานี
 128. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด