ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเด็กสุขภาพดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลินิกเด็กสุขภาพดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล HealthServ.net

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ ต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์ก่อนที่จะส่งทำเครื่องมือพิเศษในเรื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ เวลา 13.30-15.30 น. ที่ตั้ง คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ วันอังคาร เวลา 12.00 – 16.00 น.

คลินิกเด็กสุขภาพดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net
ข้อมูลทั่วไป คลินิกเด็กสุขภาพดีให้บริการดูแลฉีดวัคซีนตามวัย ประเมินการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ ตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเบื้องต้นเหมาะสมกับวัย คัดกรองการได้ยิน คัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีน อาหารโภชนาการ การเจริญเติบโตสมวัยเพื่อให้พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก โดยมีการทำงานประสานกันของสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ แบบประเมินพัฒนาการเบื้องต้น , การตรวจการได้ยิน ชื่อเครื่องมือ 1. คู่มือการให้บริการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 2. เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน OAE หรือ Otoacoustic Emission ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ ต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์ก่อนที่จะส่งทำเครื่องมือพิเศษในเรื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน แจ้งล่วงเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ เวลา 13.30-15.30 น. ที่ตั้ง คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ วันอังคาร เวลา 12.00 – 16.00 น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด