ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศรับสมัครงาน : สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครงาน : สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร HealthServ.net
ประกาศรับสมัครงาน : สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานเขต 50 แห่งของกรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ผู้สนใจติดต่อสอบถามกับสำนักงานเขตแต่ละแห่งโดยตรง

 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย รับสมัคร รปภ.

รับสมัครงาน รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย  เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
คุณสมบัติ 
*เพศชาย สัญชาติไทย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ 
*วุฒิการศึกษา ตามการศึกษาภาคบังคับในขณะที่กำลังศึกษาอยู่
*อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
*เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทหาร หรือผ่านหลักสูตรวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
*ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี
*ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ ร่างกายแข็งแรง
*สามารถทำงานเป็นกะได้ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
????รับสมัคร วันที่ 7 – 21 พ.ย. 65
????ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 23 พ.ย. 65
????สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พ.ย. 65
????ประกาศผลสอบ วันที่ 28 พ.ย. 65
???? #อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,200.- บาท 
 
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 โทร.02-281-6117 

เขตบางแค รับสมัครงาน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน 47 อัตรา LINK

เขตบางแค รับสมัครงาน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน 47 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน : สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
เขตบางแค รับสมัครงาน อาสาสมัครพัฒนาชุมชน 47 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน : สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตบางแค  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน จำนวน ชุมชนละ 1 อัตรา รวม 47 อัตรา
โดยต้องเป็นคนบางแค ที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ 
ผู้สนใจสามารถเตรียมหลักฐานคุณสมบัติเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 2 สำนักงานเขตบางแค ระหว่างวันที่ 8 - 15 พฤศจิกายน 2565‼️ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 พ.ย. 65 นี้‼️ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบางแค โทร 0 2454 5849 ต่อ 5991  

เขตประเวศ เปิดรับ อาสาสมัครพัฒนาชุมชนเขตประเวศ ประจำชุมชน 45 อัตรา

สำนักงานเขตประเวศ เปิดรับ #อาสาสมัครพัฒนาชุมชนเขตประเวศ ประจำชุมชน 45 อัตรา 7-25 พ.ย. นี้  เป็นการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566  

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก #ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตประเวศ   
ระหว่างวันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ   โทร. 02 328 8941 

คลองสาน รับสมัครอาสาสมัครพัฒนาชุมชน(ด้านเทคโนโลยี) 34 อัตรา LINK

คลองสาน รับสมัครอาสาสมัครพัฒนาชุมชน(ด้านเทคโนโลยี) 34 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน : สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
คลองสาน รับสมัครอาสาสมัครพัฒนาชุมชน(ด้านเทคโนโลยี) 34 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน : สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตคลองสาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 34 ชุมชน (ชุมชนละ 1 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
- สัญชาติไทย
- อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- มีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยี การใช้อินเทอร์เน็ต และการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนหรือพักอาศัยในชุมชนนั้น ๆ โดยประธานหรือรองประธานกรรมการชุมชน เป็นผู้รับรอง อย่างน้อย 1 คน

อัตราค่าจ้าง
ปฏิบัติงานในชุมชน ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 4 วัน/เดือน
อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 300.- บาท (1,200.- บาท/เดือน)

รายละเอียดคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานการสมัคร ตามรายละเอียดที่แจ้งนี้ 
ผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
กำหนดสอบคัดเลือก ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน  ☎ 0 2437 5279 ต่อ 5086-7 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด