ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การให้บริการแผนกผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

การให้บริการแผนกผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ HealthServ.net
การให้บริการแผนกผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ThumbMobile HealthServ.net

ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยใหม่จองคิวนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน)
Tel.038-438684,73095 (วันเวลาราชการ 0900 - 1500)
เวลาทำการ วันจันทร์ พุธ พฤหัส ศุกร์ เวลา 0800 - 1200

การให้บริการแผนกผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ HealthServ
แผนกผู้ป่วยจิตเวช
1.ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต เครียด นอนไม่หลับ ซึมเศร้าและอาการทางจิตเวช (อายุตั้งแต่14ปีขึ้นไป
2. อาการทางจิตจากสุราและยาเสพติด
3. เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า และบำบัดยาเสพติด
4.ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยาและพยาบาลจิตเวช
 
ผู้ป่วยใหม่
ผู้ป่วยใหม่จองคิวนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน)
Tel.038-438684,73095
(วันเวลาราชการ 0900 - 1500)
 
เวลาทำการ
วันจันทร์ พุธ พฤหัส ศุกร์ เวลา 0800 - 1200
 
แพทย์ผู้ตรวจ น.อ.หญิง อัจฉรี สิกขมาน
ร.ท.หญิง รัตน์ระพื ทรัพย์สินชัย
วันอังคารสัปดาห์ที่ 1,3,5 เวลา 1300 - 1500
แพทย์ผู้ตรวจ น.อ. พรหมพิทักษ์ไหว้พรูหม
การให้บริการแผนกผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด