ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

สถานพยาบาลในระดับสูง
 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลวิภาราม
 
 
สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย)
 
คลินิกก้องการแพทย์ 
1300/113 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร. 0807807329
 
คลินิกชัยวัฒน์การแพทย์ 
55/3 ม.9 ถ.เศรษฐกิจ 1 แขวงคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.0 81721 6992
 
คลินิกมหาชัยการแพทย์ 
830/6 ถ.ราษฎรบรรจบ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3442 1487
 
คลินิกเวชกรรมหมอรณชัย 
33/343 ม.4 หมู่บ้านการเคหะท่าจีน ถ.พระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.08 1850 3912
 
สหคลินิก คลินิกหมอวีรศักดิ์ 
888/25 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โทร.0 3442 6124
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด