ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พฤติกรรม-คำพูด ต้องห้ามเด็ดขาด ในสนามบินเเละบนเครื่องบิน

พฤติกรรม-คำพูด ต้องห้ามเด็ดขาด ในสนามบินเเละบนเครื่องบิน Thumb HealthServ.net
พฤติกรรม-คำพูด ต้องห้ามเด็ดขาด ในสนามบินเเละบนเครื่องบิน ThumbMobile HealthServ.net

สนามบินและเครื่องบินเป็นพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด เป็นพื้นที่หน้าด่านของแต่ละประเทศ ที่รองรับการเดินทางเข้าออกของคนและสรรพสิ่ง ความเข้มงวดสูงสุดจึงจำเป็น การละเมิดกฏที่กำกับไว้เป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคง ทุกคนที่มีหน้าที่ที่จำเป็นต้องเข้าใช้สถานที่หรือทำกิจกรรมต่างๆในสนามบิน บนเครื่องบิน ต่างต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

พฤติกรรม-คำพูด ต้องห้ามเด็ดขาด ในสนามบินเเละบนเครื่องบิน HealthServ
ดังนั้น เพื่อเป็นการกำกับควบคุมและจำกัดความเสี่ยงใดๆ  คำแนะนำเกี่ยวกับ "พฤติกรรมต้องห้ามในสนามบินเเละบนเครื่องบิน" จึงเป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่หน่วยงานกำกับดูแล ต้องสื่อสารให้กับผู้เดินทางและทุกคนที่จำเป็นต้องใช้สนามบินและเดินทางโดยเครื่องบิน ต้องรับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่างคำพูดที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด 
 
     "เดี๋ยวจะยิงให้ตายทั้งลำเลย"
 
     "สายการบินนี้น่าวางระเบิด"
 
     "เครื่องบินจะตกแล้วๆๆ…อ่ะล้อเล่น" ​

 ตัวอย่าง คำพูดเหล่านี้ คือคำต้องห้ามโดยเด็ดขาด จากเอกสารแนะนำของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามแสดงการกระทำ-คำพูดที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยโดยเด็ดขาด ระบุว่าไม่ว่าจะในสนามบิน บนเครื่องบิน หรือกับเจ้าหน้าที่ และผู้โดยสารอื่น​ ​หากฝ่าฝืนอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 
 

เหตุผลของความจำเป็นต้องห้าม


วัตถุประสงค์ของการห้ามใช้คำพูดบางคำภายในสนามบินและบนเครื่องบินคืออะไร
1.เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยอันดีภายในสนามบินและบนเครื่องบิน
2.เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวอันเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการบินลดลง
3.เพื่อจัดการกับบุคคลที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมภายในสนามบินและบนเครื่องบิน เช่น ใช้คำพูดลวนลามหรือข่มขู่ให้กลัว
4.เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้แก่เครื่องบิน สนามบิน บุคคลและทรัพย์สินต่าง ๆ บนเครื่องบินหรือที่สนามบิน
 
 
พฤติกรรม-คำพูด ต้องห้ามเด็ดขาด ในสนามบินเเละบนเครื่องบิน HealthServ

หากท่านได้ยินผู้โดยสารอื่นใช้คำพูด ข้อความ สัญลักษณ์หรือพฤติกรรมต้องห้ามภายในเครื่องบินในระหว่างการบินและเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยจะต้องดำเนินการอย่างไร
 
แจ้งให้ลูกเรือทราบในทันที เพื่อให้ลูกเรือแจ้งต่อไปนักบิน (Pilot in command: PIC) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหากพูดคำต้องห้ามออกมาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ (เช่น กรณีมีความโมโหจากการตกเครื่อง เที่ยวบินล่าช้า) จะมีความผิดหรือไม่

มีความผิดตาม พ.ร.บ. ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 จะอ้างบันดาลโทสะมาลดโทษไม่ได้ เพราะไม่ใช่กรณีที่ถูกข่มเหงโดยเหตุร้ายแรงอันไม่เป็นธรรม
 


นอกจากคำพูดแล้ว การกระทำใดเข้าข่ายการกระทำผิดตาม พ.ร.บ. ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ
1. การทำร้ายร่างกายและการกระทำอื่นๆ อันเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยานและเจ้าหน้าที่สนามบิน

2. มีเจตนากระทำความเสียหายต่อเครื่องบิน อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องบินหรือโครงสร้างและอุปกรณ์ของเครื่องบิน เพื่อทำอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของเครื่องบิน หรือการดำเนินการของเครื่องบิน

3. ไม่เคารพกฎระเบียบของสนามบินหรืออากาศยาน หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบินหรือผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยาน รวมถึงการรบกวนความสงบเรียบร้อยและระเบียบวินัยอันดีที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน


CAAT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
พฤติกรรม-คำพูด ต้องห้ามเด็ดขาด ในสนามบินเเละบนเครื่องบิน HealthServ
พฤติกรรม-คำพูด ต้องห้ามเด็ดขาด ในสนามบินเเละบนเครื่องบิน HealthServ
พฤติกรรม-คำพูด ต้องห้ามเด็ดขาด ในสนามบินเเละบนเครื่องบิน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด