ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกและในไทย ปี 2022 โดย Newsweek

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกและในไทย ปี 2022 โดย Newsweek Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกและในไทย ปี 2022 โดย Newsweek ThumbMobile HealthServ.net

Newsweek ได้ประกาศรายชื่อการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 250 อันดับล่าสุดประจำปี 2022 ออกมาแล้ว การจัดอันดับนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Newsweek และ Statista องค์กรข้อมูลสถิติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ผลการจัดอันดับแบ่งเป็นการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 250 อันดับ และการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในแต่ละประเทศ

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกและในไทย ปี 2022 โดย Newsweek HealthServ
 
สำหรับการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 250 อันดับนั้น แบ่งเป็น 150 อันดับแรกจากคะแนนที่ได้รับจากคณะกรรมการ และอีก 100 อันดับถัดมาเป็นอันดับจากแต่ละประเทศ นำมาจัดเรียงตามลำดับอักษร 
 
 
 

ระเบียบวิธีการจัดอันดับ


โรงพยาบาลที่อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้ มาจาก 27 ประเทศทั่วโลก (รวมไทย) พิจารณาจากปัจจัยเปรียบเทียบหลายๆ ประกาศ อาทิ คุณภาพชีวิต อายุขัย จำนวนประชากร จำนวนโรงพยาบาล และระดับของข้อมูลที่มีและเข้าถึงได้  ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้มาจาก 3 แห่งหลัก ได้แก่
 
1. จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก กว่า 80,000 ราย ที่เป็นกลุ่มแพทย์ กลุ่มบุคลากรวิชาชีพด้านการแพทย์ และกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบสำรวจที่จัดทำขึ้น ทิศทางของการคำถามคือการขอให้ผู้ร่วมสำรวจให้ความเห็น/คำแนะนำถึงโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในประเทศของตนและในต่างประเทศ  ยกเว้นกรณีผู้บริหารจะแนะนำโรงพยาบาลของตนเองไม่ได้
 
2. จากการสำรวจประสบการณ์ของผู้ป่วย เป็นข้อมูลอีกด้านที่มีน้ำหนักต่อการจัดอันดับอย่างมากเช่นกัน การสำรวจข้อมูลส่วนนี้จะทำผ่านบริษัทประกัน ที่จะทำการสอบถามผู้ป่วยหลังจากผ่านพ้นการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว ตัวอย่างคำถามอาทิ ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ จากการให้บริการของโรงพยาบาล จากการให้บริการทางการแพทย์ต่างๆ เป็นต้น 
 
3. จากดัชนีชี้วัด (KPIs) สำหรับโรงพยาบาลในด้านต่างๆ บางดัชนีเป็นมาตรฐานที่ใช้กับโรงพยาบาลทั่วโลก ขณะที่บางดัชนีอาจใช้กับเฉพาะบางประเทศ ตัวอย่างดัชนีที่ใช้พิจารณา อาทิ ข้อมูลด้านสุขอนามัย ด้านการวิเคราะห์คุณภาพการรักษาโรคเฉพาะอย่าง  ข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย หรือจำนวนแพทย์ พยาบาล ต่อจำนวนผู้ป่วย เป็นต้น 
 
ทั้ง 3 ปัจจัย มีผลต่อคะแนนรวมของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ในอัตราส่วน 55-15-30 
  • 55% สำหรับความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำแนกย่อยเป็นระดับประเทศ 50% และ นานาชาติ 5%
  • 15% สำหรับความเห็นจากผู้ป่วย
  • 30% จากดัชนี
 
 

ข้อมูลน่ารู้จากการจัดอันดับ


การจัดอันดับทำเฉพาะโรงพยาบาลในประเทศนั้นๆ เนื่องจากความแตกต่างของข้อมูลและดัชนีต่างๆ ที่ใช้ในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป และเป็นการยากที่จะนำดัชนีปัจจัยเหล่านั้นมาเทียบเคียงกัน 
 
ร่างการจัดอันดับได้ผ่านการตรวจสอบจากเครือข่ายสื่อสารมวลชนด้านการแพทย์ทั่วโลก ก่อนที่คณะกรรมการคัดสรรจะอนุมัติผลการจัดอันดับครั้งนี้อย่างเป็นทางการ
 
สำหรับการจัดอันดับในปีที่ 4 นี้ มีโรงพยาบาล 2,200 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับ (ในแต่ละประเทศ) จำนวนของโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดสรรขึ้นกับจำนวนโรงพยาบาลและข้อมูลที่มีในแต่ละประเทศ ผลคือสหรัฐอเมริกามีโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดสรรมากที่สุดจำนวน 420 แห่ง อิสราเอลและสิงคโปร์ ประเทศละ 10 แห่ง
 
 *ภาพจาก Newsweek

World Best Hospitals 2022

จาก 250 อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ปี 2022 โดย Newsweek

Hospital Country City
1 Mayo Clinic - Rochester United States Rochester
2 Cleveland Clinic United States Cleveland
3 Massachusetts General Hospital United States Boston
4 Toronto General - University Health Network Canada Toronto
5 Charité - Universitätsmedizin Berlin Germany Berlin
6 The Johns Hopkins Hospital United States Baltimore
7 AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière France Paris
8 Karolinska Universitetssjukhuset Sweden Solna
9 UCLA Health - Ronald Reagan Medical Center United States Los Angeles
10 Sheba Medical Center Israel Ramat Gan
11 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Switzerland Lausanne
12 Singapore General Hospital Singapore Singapore
13 The University of Tokyo Hospital Japan Tokyo
14 Universitätsspital Basel Switzerland Basel
15 Universitätsspital Zürich Switzerland Zürich
16 Universitätsklinikum Heidelberg Germany Heidelberg
17 Brigham And Women’s Hospital United States Boston
18 AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou France Paris
19 Aarhus Universitetshospital Denmark Aarhus
20 Stanford Health Care - Stanford Hospital United States Stanford

Best Hospitals 2022 Thailand

30 อันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2022 โดยการจัดอันดับของ Newsweek

Hospital Score
1 รพ.บำรุงราษฏร์ อินเตอร์ฯ 94.79%
2 รพ.ศิริราช ปิยะมหาราชการุณย์ 90.24%
3 รพ.กรุงเทพ 88.42%
4 รพ.รามาธิบดี 82.83%
5 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 82.82%
6 รพ.ธนบุรี 82.64%
7 รพ.จุฬาลงกรณ์ 82.64%
8 รพ.พระราม9 76.23%
9 รพ.บางปะกอก9 อินเตอร์ฯ 75.74%
10 รพ.เมดพาร์ค 75.17%
11 รพ.ราชวิถี 75.04%
12 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 75.03% (เชียงใหม่)
13 รพ.รามคำแหง 74.99%
14 รพ.พญาไท 1 74.96%
15 รพ.ยันฮี 74.96%
16 รพ.กรุงเทพคริสเตียน 74.93%
17 รพ.วชิระ 74.85%
18 รพ.กรุงเทพอินเตอร์ 74.83%
19 รพ.พญาไท 2 74.65%
20 รพ.ศรีนครินทร์ 74.58% (ขอนแก่น)
21 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 74.41%
22 รพ.สงขลานครินทร์ 74.29% (สงขลา)
23 รพ.พระมงกุฏเกล้า 74.26%
24 รพ.ขอนแก่น 74.25% (ขอนแก่น)
25 รพ.พระพุทธชินราช 74.19% (พิษณุโลก)
26 รพ.เซนต์หลุยส์ 74.14%
27 สถาบันจักรีนฤบดินทร์ 74.14% (สมุทรปราการ)
28 รพ.สงขลา 74.09% (สงขลา)
29 รพ.หาดใหญ่ 74.03% (สงขลา)
30 รพ.ซีจีเอส พหลโยธิน 74.00%
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด