ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกและตารางให้บริการ รพร.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

คลินิกและตารางให้บริการ รพร.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี HealthServ.net
คลินิกและตารางให้บริการ รพร.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกให้บริการ ของรพร.เดชอุดม ได้แก่ คลินิกกุมารเวชกรรม คลินิกอายุรกรรม คลินิกศัลยกรรมทั่วไป คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกสูตินรีเวชกรรม ห้องคลอด คลินิกทันตกรรม คลินิกจักษุ คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ ห้องผ่าตัด/วิสัญญี งานรังสี กายภาพบำบัด ศูนย์ไตเทียม งานปฐมภูมิ ประกันสังคม

คลินิกและตารางให้บริการ รพร.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี HealthServ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 299 หมู่ 19
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 045-362028, 045-361133-4, 045-361971
โทรสาร : 0-4536-2099 

คลินิกกุมารเวชกรรม

 

คลินิกทันตกรรม

 

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

 

คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ

 

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

 

คลินิกแพทย์แผนไทย

 

คลินิกสูตินรีเวชกรรม

 

คลินิกจักษุ

 

ศูนย์ไตเทียม

 

คลินิกพัฒนาการเด็ก

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด